Muutosagentit Jorvin synnytys- ja lapsivuodeosastojen toiminnan kehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
190140

Hakija
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja
Saara Suominen-Niemelä
saara.suominen-niemela@hus.fi

Toteutusaika
1.3.2019 - 1.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2019
21 543 euroa

Kokonaiskustannukset
43 086 euroa

Tiivistelmä

HUS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikön Jorvin sairaalan synnytys- ja lapsivuodeosastolla hoidetaan sekä terveydenhuollon että yhteiskunnallisesta näkökulmasta keskeistä ja merkittävää palvelutoimintaa. Koska terveydenhuollon haasteellisen kentän toiminnalliset ja organisatoriset muutokset ovat erittäin nopeita, tulosyksikkö lähti mukaan useamman organisaation yhteishankkeeseen ”Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan.”

Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea osastoja nopeassa muutoksessa. Tavoitteena on osallistaa henkilöstöä muutoksen suunnitteluun, toteutukseen, ja toimivuuden varmistamiseen eli luoda organisaatioon muutosagenttimalli, jonka avulla toteutetaan ja varmistetaan jatkuva kehittyminen ja muutosten onnistunut läpivieminen. Tarkoituksena on opastaa ja ohjata muutosagentit itsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä sekä nopeuttavat muutoksen läpimenoaikaa sekä vähentävät muutosten aiheuttamia mahdollsia negatiivisa vaikutuksia.

Haluamme myös luoda hankkeeseen osallistuvien organisaatioden välille verkostoimintaa ja sparauspareja hyvien käytäntöjen jakamiseen muutoksissa. Tulosyksiköstä hankkeessa on mukana hallinnon henkilökuntaa, johtoa, esimiehiä ja tulevat muutosagentit kahdelta osastolta. Hankkeen tavoitteena on laajentaa toimintamalli jatkossa muihin palvelukeskuksen yksiköihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saara Suominen-Niemelä