Muutoskyvykkyys menestystekijänä

Hanketiedot

Hankenumero
230311

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mervi Halonen
mervi.niemi@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.1.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
241 508 euroa

Tiivistelmä

Hanke tutkii työpaikkojen kokemuksia viime vuosien ulkoisista kriiseistä, arvioi erilaisten kriiseistä selviytymisen ratkaisujen toimivuutta ja jalostaa työpaikkojen resilienssiä vahvistavia oppeja tulevien kriisien varalle. Aikaisemmin luotuja ratkaisuja ja toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään laadullisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksen tuloksena vahvistetaan PK-yritysten kykyä selviytyä pitkittyneistä ja päällekkäisistä kriiseistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Halonen