Muutosten lähteillä – Siltoja uuteen työhön

Hanketiedot

Hankenumero
116342

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sari Käpykangas
sari.kapykangas@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 1.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.11.2016
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
184 874 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2019

Tiivistelmä

Yhteisessä monitilatoimistossa työskentelynsä aloittaneessa organisaatioverkostossa toteutettavan tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kompleksisesti ja verkostomaisesti rakentuvan työelämän käytännöistä sekä tällaiseen toimintaympäristöön soveltuvista johtamisen työvälineistä.

Hankkeen tutkimuksellinen viitekehys on kaaosteoria, jonka muutostutkimukselle, kehittämistyölle ja johtamiselle tarjoamia näkökulmia, käsitteitä ja välineitä hankkeessa sovelletaan ja samalla edelleen kehitetään. Organisaatiotutkimuksen kaaosteoreettinen sovellus ohjaa tutkimusta myös metodisessa mielessä sekä aineiston kehkeytymisen että sen analyysin osalta.

Projektissa sovelletaan kokeilevia menetelmiä, jolloin toiminta koituu välittömästi osallistuvien organisaatioiden hyödyksi. Laajemmin projektin tuotokset ovat käytettävissä vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Käpykangas