Muutosvastarintaa vai muutoksen edistämistä? Työntekijöiden näkemysten ja kokemusten analyysi radikaalissa organisaatiomuutoksessa.

Hanketiedot

Hankenumero
190269

Hakija
Olli-Jaakko Kupiainen

Toteuttaja
Olli-Jaakko Kupiainen

Lisätietoja
Olli-Jaakko Kupiainen
olli.kupiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.8.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa analysoidaan työntekijöiden muutospuhetta ajassa muuttuvana ilmiönä ja miten heidän näkemykset organisaatiomuutoksesta kehittyvät sen eri vaiheissa (muutokseen valmistautuminen, muutosilmoituksen jälkeinen kuohuntavaihe ja sopeutumisvaihe). Tutkimuksessa ajallisuus (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus) on vahvasti läsnä, joka haastaa muutosprosessien lineaarisuuden. Tässä organisaatiomuutokset nähdään monimutkaisina ja dynaamisina ilmiöinä, joka ottaa huomioon työntekijöiden erilaiset kollektiiviset kokemukset, näkemykset ja odotukset menneillään olevasta muutoksesta. Näin ollen muutokset eivät ole enää ylhäältä-alaspäin meneviä prosesseja. Tutkimusaineisto koostuu laajasta organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa käydyistä julkisista muutoskeskusteluista, jotka ovat kaikkien nähtävillä ja joihin kuka tahansa työtekijä on voinut osallistua hierarkkisesta asemasta huolimatta. Tutkimusaineisto edustaa autenttista ja luonnollista puhetta, johon tutkijat eivät ole vaikuttaneet. Tutkimusaineistoa analysoidaan laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimus tuo lisävalaistusta siihen, mitä työntekijät edistävät ja vastustavat muutoksessa ja mitkä asiat he kokevat tärkeiksi muutoksen eri vaiheissa. Tutkimus antaa käytännön työkaluja organisaatiomuutosten johtamiseen, kun opimme hyödyntämään sisäisessä sosiaalisessa mediassa käytyjä keskusteluja muutoksen eteenpäin viemisessä. Tulokset ovat käytettävissä väittelyluvan saamisen jälkeen alkusyksystä 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Olli-Jaakko Kupiainen