Muutosvuoropuhelu yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittämistyön yhdistävänä mallina – MUPU-hanke

Hanketiedot

Hankenumero
180025

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Heli Heikkilä
heli.heikkila@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2018
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
170 970 euroa

Tiivistelmä

Esimiehen ja HR-asiantuntijan kumppanuus strategisen johtamisen ja kehittämisen kysymyksissä on tärkeä meneillään olevassa työn murroksessa. Sen tueksi tarvitaan jaettuja välineitä ja osaamista. Hankkeen tarkoituksena on kokeilla ja tutkia kahdessa erilaisessa organisaatiossa toteutettavaa palvelumuotoilua soveltavaa yhteiskehittelyprosessia, jossa esimiehet ja HR-toimijat luovat ketterää muutoksen hallinnan välineistöä yhdessä tutkija-kehittäjien kanssa. Pohjana hyödynnetään kehittävään työntutkimukseen perustuvaa kehitysvuoropuhelua, joka on osoittautunut lupaavaksi yhdistäessään yhteisön ja yksilön näkökulmat kehittämisessä. Tutkimuksellisena tavoitteena on tuottaa tietoa yhteiskehittelystä sekä toimijuuden ja osallistamisen suhteesta. Palvelumuotoilua ja osallistavia menetelmiä on käytetty eri hankkeissa, mutta ei ole tutkittu, millaiseksi eri osapuolten toimijuus muotoutuu. Tietoa tuotetaan myös kehitetyn menetelmän vaikutuksista. Kyseessä on interventiotutkimus, johon sisältyy myös kehittävä arviointi. Kehittämisprosessin työpaja-aineisto analysoidaan laadullisesti. Hankkeen tuotoksena julkaistaan digitaalinen muutosvuoropuhelu-välineistö, joka on edeltäjäänsä ketterämmin työpaikkojen hyödynnettävissä. Välineistön avulla työyhteisöt paikantavat työtoiminnan sekä työntekijöiden ammatillisten kehityksen kehittämistarpeita ja laativat kehittämiskokeiluja. Näin edistetään työyhteisöjen kehittämistoimijuutta ja tuetaan kehittämisen jatkumoja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Heikkilä