Muuttuva varhaiskasvatustyö ammattilaisten puheessa

Hanketiedot

Hankenumero
210418

Hakija
Hanna Hjelt

Toteuttaja
Hanna Hjelt

Lisätietoja
Hanna Hjelt
hanna.hjelt@tuni.fi

Toteutusaika
3.1.2022 - 30.4.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Haen stipendiä päätoimiseen työskentelyyn saattaakseni loppuun suomalaista varhaiskasvatustyötä ja sen muutoksia koskevan väitöstutkimukseni. Varhaiskasvatus liittyy vahvasti työelämään, sillä se on työtä tuottava ja sitä mahdollistava instituutio. Suomalaista naistyötä ja varhaiskasvatuksen kenttää koskevan väitöskirjani osatutkimukset ovat valmiina. Työ kohdentuisi artikkeliväitöskirjaani sisältyvien julkaisujen ja tutkimuskirjallisuuden perusteella laadittavan yhteenvedon kirjoittamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Hjelt