Myontec Ergoanalyysi

Hanketiedot

Hankenumero
190433

Hakija
Myontec Oy

Toteuttaja
Myontec Oy

Lisätietoja
Janne Pylväs
janne.pylvas@myontec.com

Toteutusaika
1.1.2020 - 30.4.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
19 999 euroa

Kokonaiskustannukset
56 220 euroa

Tulokset valmistuneet
12.5.2020

Tiivistelmä

Myontec Oy on kaupallistanut ensimmäisenä yrityksenä maailmassa kenttäolosuhteisiin soveltuvan älyvaate-mittausteknologian liikunta- ja työhyvinvointikäyttöön.

Patentoidulla älyvaate-, laite- ja ohjelmistoinnovaatiolla voidaan mitata vaatteeseen sulautetulla langattomalla sensoriteknologialla lihasten suorituskykyä työpaikkaolosuhteissa. Lihasten biosignaalin rekisteröinnin lisäksi älyvaatteeseen on integroitu kiihtyvyysanturit, jotta lihasaktiivisuus voidaan yhdistää kehon liikkeisiin. Ohjelmisto yhdistää myös sykemittarista sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittuneisuuden mitattuihin työvaiheisiin.

Vuodesta 2019 alkaen Myontecin liiketoiminnan painopiste on Ergoanalyysi-palveluiden pilotointi Suomessa, jossa teknisen alustan kehitystyön jälkeen keskiössä on palvelun tuotteistaminen. Tulevaisuudessa tavoitteena on myös konseptin skaalaaminen paikallisten palveluntarjoajien tarjoamaan kansainvälisesti.

Ergoanalyysi soveltuu mm. työterveysfysioterapeuttien työvälineeksi ergonomisiin kartoituksiin, ja sen on erinomainen lisä myös ns. suunnatun työpaikkaselvityksen välineenä. Lisäksi palvelu soveltuu yrityksille ergonomisen tuotantoympäristön suunnitteluun ja seurantamittauksilla voidaan määrittää korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuus. Tulosten avulla voidaan tehdä oikeita ratkaisuja työkuormituksen hallintaan, mm. arvioimaan työkalujen hankintapäätöksiä sekä investointeja. Työn sujuvuuden lisääntyessä yritykselle koituu palvelusta myös liiketaloudellista hyötyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Pylväs

Tiedote

Puettavat älyvaatteet: Johda tiedolla – priorisoi datalla Myontec Ergoanalyysin™ avulla

12.5.2020

Tiivistelmä

Myontec Ergoanalyysi™ palvelun avulla tullaan tuottamaan nopeaa ja tarkkaa tietoa biosignaalein työn fyysisestä kuormituksesta älyvaate -teknologiaa hyödyntäen.
Ergoanalyysin™ palvelumuotoilu -hankkeen tuloksena tarkentui kuva ostajapersoonista, palvelutuotteen palvelupoluista sekä ostajien kokemasta arvosta tuotteen hankittuaan. Arvolupausten myötä uudistettiin markkinointimateriaalia arvolupausten pohjalta ja konkretisoitiin palvelupolkua.
Ergoanalyysin™ avulla voidaan tehdä oikeita ratkaisuja työkuormituksen hallintaan, arvioimaan hankintapäätöksiä sekä investointeja. Työn sujuvuuden lisääntyessä yritykselle koituu palvelusta myös liiketaloudellista hyötyä.

Tausta

Myontec Oy on kaupallistanut ensimmäisenä yrityksenä maailmassa kenttäolosuhteisiin soveltuvan Ergoanalyysi™ älyvaate-mittausteknologian työhyvinvointikäyttöön. Tuotteistushankkeella oli tarve saada parannuksia konseptiin, markkinointiin, projektien toteutukseen, jotta asiakkaalle annettava arvolupaus vastaa asiakkaan odotuksia.

Aineisto

Palvelun tuotteistuksessa kulmakivenä oli Myontecin älyvaateteknologian validointitutkimukset, joita on tehty Jyväskylän yliopistossa. Ergoanalyysi™ -palveluun liittyen Myontecillä ei ole vielä tehty aiemmin kehityshankkeita, mutta kansainvälisiä tieteellisiä tutkimuksia on suunnitteilla useiden yliopistojen kanssa. Myontecin henkilöstössä on vankkaa teknologista ja ergonomista osaamista.

Palvelun kuvaus

Ergoanalyysi™ on työn fyysisen kuormituksen mittausmenetelmä, joka on saatavilla Myonteciltä palveluna asiakasyrityksille täyden palvelun pakettina mittausten suunnittelusta tulosten raportoitiin toimenpidesuosituksineen. Ergoanalyysi™ on saatavissa myös asiakasyrityksille leasing-sopimuksella, jolloin asiakasyritys käyttää tuotetta itsenäisesti. Mittausteknologian lisäksi asiakkaalla on käytössään aineiston analyysiohjelmisto sekä pilvipalvelu mittaustulosten säilytystä varten.

Palvelun käyttöönotto

Palvelutuote sisältää valmiiksi käyttöön otettavan mittausvälineistön, verkossa olevan tutoriaalin, asiakaskohtaisen alkuperehdytyksen sekä teknisen tuen etäyhteydellä silloin, kun asiakas käyttää Ergoanalyysiä™ omana toimintanaan. Sovellusten päivitys ja sisältö tehdyistä ohjelmistopäivityksistä lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.

Palvelun saatavuus ja levittäminen

Myontec markkinoi Ergoanalyysia™ suoraan suomalaisille asiakasyrityksille Myontecin omana palvelutoimintana. Halutessaan asiakasyritys voi hankkia Ergoanalyysin™ leasing-sopimuksella itsenäiseen käyttöön. Kohderyhmänä on fyysisesti kuormittavat toimialat. Markkinointia suoritetaan B-B ja some-välitteisesti. Vuonna 2020-2021 markkinointia suunnataan myös Euroopan alueelle.

Aineisto

MYONTEC ERGOANALYYSITM. Puettavat älyvaatteet: Johda tiedolla –priorisoi datalla Myontec Ergoanalyysin™ avulla. Loppuraportti.2020. Avaa