Myötätunnon esteiden purkaminen organisaatioissa

IPPA’s 8th World Congress on Positive Psychology, taking place in Vancouver, Canada from 20 to 23 July, 2023.

Hanketiedot

Hankenumero
230070

Hakija
Miia Paakkanen

Toteuttaja
Miia Paakkanen

Lisätietoja
Miia Paakkanen
miia.paakkanen@live.fi

Toteutusaika
19.7.2023 - 23.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 500 euroa

Tiivistelmä

Myötätunnon esteiden tunnistaminen ja viisas purkaminen on tärkeä keino lisätä myötätuntoa työelämässä, jonka on tunnistettu tuovan lukuisia positiivisia hyötyjä niin työntekijän hyvinvoinnille kuin organisaation kannattavuudelle. Silti myötätunnon esteitä on tutkittu hyvin vähän. Tämä laadullinen tutkimus tunnistaa esteitä ja niiden välisiä vuorovaikutussuhteita viidellä ulottuvuudella: tietoisuus, käytös, kulttuuri, rakenteet ja johtaminen. Esitykseni tarjoaa mallin myötätunnon lisäämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Paakkanen