Myötätunnon ja tunnetaitojen lisääminen ja merkitys työssä ja johtamisessa

Hanketiedot

Hankenumero
180164

Hakija
Miia Paakkanen

Toteuttaja
Miia Paakkanen

Lisätietoja
Miia Paakkanen
miia.paakkanen@live.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 1.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tunnetaidot ja myötätunto ovat nousseet ajankohtaisiksi tutkimusaiheiksi organisaatiotieteissä (Dutton ym., 2014), kun tiede on osoittanut niiden vaikuttavan ratkaisevasti työntekijän inhimillisimpiin kykyihin, kuten luovuus, luottamus ja yhteistyö (Lilius ym., 2011; Edmondson, 1999), joiden merkitys korostuu teknologian rinnalla tulevaisuudessa. Tämä tutkimus selvittää ensimmäisenä myötätuntoa työssä tutkivana suomalaisena väitöskirjana, mitä myötätunto työssä on, miten sitä voidaan lisätä työssä ja erityisesti johtamisessa sekä millaisia vaikutuksia myötätunnolla on hyvinvoinnille ja toiminnalle työssä. Tutkimuksessa toteutetaan tunnetaitointerventioita (7kpl, 140t osallistuvaa havaintomateriaalia) viidessä eri organisaatiossa ja mitataan kyselyillä (66kpl) niiden vaikutuksia koe- ja vertailuryhmillä sekä johtajien että heidän seuraajiensa osalta ennen ja jälkeen intervention. 1,5v. myöhemmin toteutettujen ryhmähaastatteluiden (14kpl) avulla tutkitaan interventioiden pitkittäisvaikutuksia. Tutkimus osoittaa, että myötätunto on myös opittava taito, jota voidaan lisätä johtamisessa meditaation ohella myös sosiaalisia tunnetaitoja opettamalla ja että tunnetaitojen positiiviset vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia. Lisäksi tutkimus tunnistaa myötätunnon ohella positiivisten tunteiden jakamisen tärkeyden psykologiselle turvalle ja sitä kautta innovatiivisuudelle ja oppimiselle työssä. Tutkimuksessa luodaan uusi myötäinto-käsite positiivisten tunteiden lisäämiseksi työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Paakkanen