Myötätunnon organisaatiokulttuurin kehittäminen Hyriassa

Hanketiedot

Hankenumero
190338

Hakija
Hyria koulutus Oy

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Jenniina Bies-Wikgren
jenniina.bies-wikgren@hyria.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 15.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
38 203 euroa

Kokonaiskustannukset
76 406 euroa

Tulokset valmistuneet
13.8.2021

Tiivistelmä

Ammattikoulutuksen reformi on merkinnyt Hyrian organisaatiolle suuria muutoksia. Muutosten kasautuessa, ja yhdistyessä muihin työelämän haasteisiin, henkilöstö on kokenut turvattomuutta. Siksi juuri nyt haluamme panostaa myötätunnon organisaatiokulttuurin vahvistamiseen CoHumansin meille tuttujien eksperttien kanssa. Tavoitteemme on olla turvallinen, yhteisöllinen ja kestävä organisaatio, joka kukoistaa ja oppii yhdessä sekä palvelee myös asiakkaitaan hyvin.

Keskeistä hankkeessa on kehittämisen tutkimusperustaisuus: Hyrian arjen ja tutkimustiedon vuoropuhelusta syntyy vaikuttavia muutoksia, aitoa arjen kehitystä. Hankkeen menetelmät ammentavat ihmislähtöisen suunnittelun periaatteista.

Hanke kohdistuu koko Hyrian organisaatioon, joka jaetaan kehitysryhmiin. Kehitysryhmät osallistuvat hankkeen aikana kolmeen CoHumans-klinikkaan, joissa työntekijät kehittävät kokeiluja myötätunnon 1) taitojen, 2) rakenteiden, 3) kulttuurin vahvistamiseksi. Kokeiluja testataan ja kehitetään n. 8 kk ajanjaksolla.

Aiemman CoHumans-yhteistyömme sekä tutkimustiedon perusteella odotamme hankkeen vahvistavan yhteisöllisyyttä, lisäävän oppimista, kohentavan työhyvinvointia ja parantavan johtamista. Hanke edistää tavoitettamme olla älykäs, sosiaalisesti kestävä organisaatio.

Näin laajaa myötätunnon kulttuuria edistävää hanketta ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Hankkeesta syntyy suomalaista työelämää palvelevaa ymmärrystä ja työkaluja kestävän työelämän konkreettiseksi edistämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenniina Bies-Wikgren

Tiedote

Myötätunnon kulttuuria voidaan vahvistaa – myös hybridityössä

13.8.2021

Tiivistelmä

Hyrian ja CoHumansin yhteinen kehittämishanke on laajin Suomessa koskaan toteutettu hanke kokonaisen työyhteisön myötätunnon kulttuurin vahvistamiseksi. Puolentoista vuoden hankkeeseen osallistui koko Hyria Koulutuksen (500+) henkilöstö. Keskeisinä kehittämismenetelminä olivat tutkimustiedon ja arjen kokemusten vuoropuhelu ja muotoiluajattelun hyödyntäminen. Hankkeessa luoduilla menetelmillä voidaan aiempaa konkreettisemmin vastata työelämän inhimillisyysvajeeseen myös muissa organisaatioissa.

Lähtökohdat

Hanke käynnistettiin, koska Hyriassa oli tunnistettu tarve vastata ammatillista toista astetta kohdanneisiin muutoksiin ja kehittää systemaattisesti myötätuntoista organisaatiokulttuuria sekä vahvistaa kokemusta ’meidän Hyriasta’. Asiantuntijoiksi valittiin myötätunnon tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijat CoHumansista. Yhteiskehittäminen pohjautui vahvasti myötätuntoa koskevaan organisaatiotutkimukseen, kehittämismenetelminä mm. tutkimusperustaiset harjoitteet ja muotoiluajattelu.

Kohderyhmät

Koska hankkeessa kunnianhimoisena tavoitteena oli myötätunnon kulttuurin vahvistaminen, sen kohderyhmänä oli koko henkilöstö. Hankkeen toimenpiteisiin (työpajat, koulutukset, tiimikohtainen kehittäminen, jne.) osallistuivatkin käytännössä kaikki työntekijät. Myös hankkeen alun yhteissuunnitteluun osallistui laajasti henkilöstöä eri ryhmistä sekä opiskelijoita ja asiakkaita. Johtamisesta vastasivat, ohjausryhmän tukemana, CoHumansin asiantuntijat yhdessä Hyrian Jenniina Bies-Wikgrenin kanssa.

Menetelmät

Vaikuttavuuden takaamiseksi hankkeen menetelmät olivat monimuotoisia ja osin yhdessä, matkan varrella, luotuja. Hankkeessa järjestettiin mm. klinikkatyöskentelyitä, joissa yhteisluotiin hankkeen toimenpiteitä. Työtä kehitettiin myös esihenkilöiden johdolla tiimeittäin. Korona pakotti suunnittelemaan toimenpiteet täysin uusiksi: etätoteutuksessakin tavoitteet silti saavutettiin. Hankkeen menetelmät sekä hybridityön konteksti ovat myötätunnon kehittämisessä täysin uusia avauksia.

Vaikuttavuus

Hanke käynnistyi suunnitellusti, ja tavoitti hyvin koko henkilöstön ennen pandemian käynnistymistä. Koronan haasteista huolimatta, tai ansiosta, hanke oli erityisen vaikuttava. Todensimme, että myötätunnon kulttuuria voi kehittää, myös etänä. Pystyimme tukemaan hyrialaisten korona-ajan työhyvinvointia. Hankkeen vaikutukset näkyvät mm. tiimien yhteisyyden konkreettisena vahvistumisena arjessa, yhteistyön lisääntymisenä koko talon sisällä, ja ylpeytenä omasta työyhteisöstä, hyrialaisuudesta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti tärkeitä menetelmiä ja työkaluja, joita voidaan laajasti hyödyntää työelämän inhimillisen kestävyyden edistämiseksi. Myötätunto on ilmiönä jo lyönyt läpi, mutta konkreettiset kehittämisen keinot ovat vielä olleet vähäisiä. Hanke myös yhdistää sovellettavuuteen konkretiaa yksilöille, tiimeille, työyhteisöille kuin laajemminkin työelämän kulttuurien narratiiveihin. Hankkeessamme ainutlaatuista kansainvälisestikin oli yhteisluomisesta kumpuava dynaamisuus ja ihmislähtöisyys.

Aineisto

Anna Seppänen & Anne Birgitta Pessi (CoHumans), Jenniina Bies-Wikgren (Hyria). Myötätunnon organisaatiokulttuurin
kehittäminen Hyriassa. Loppuraportti. 2021. Avaa