Myötätunnon organisaatiokulttuurin kehittäminen Hyriassa

Hanketiedot

Hankenumero
190338

Hakija
Hyria koulutus Oy

Toteuttaja
Hyria koulutus Oy

Lisätietoja
Jenniina Bies-Wikgren
jenniina.bies-wikgren@hyria.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 15.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
38 203 euroa

Kokonaiskustannukset
76 406 euroa

Tiivistelmä

Ammattikoulutuksen reformi on merkinnyt Hyrian organisaatiolle suuria muutoksia. Muutosten kasautuessa, ja yhdistyessä muihin työelämän haasteisiin, henkilöstö on kokenut turvattomuutta. Siksi juuri nyt haluamme panostaa myötätunnon organisaatiokulttuurin vahvistamiseen CoHumansin meille tuttujien eksperttien kanssa. Tavoitteemme on olla turvallinen, yhteisöllinen ja kestävä organisaatio, joka kukoistaa ja oppii yhdessä sekä palvelee myös asiakkaitaan hyvin.

Keskeistä hankkeessa on kehittämisen tutkimusperustaisuus: Hyrian arjen ja tutkimustiedon vuoropuhelusta syntyy vaikuttavia muutoksia, aitoa arjen kehitystä. Hankkeen menetelmät ammentavat ihmislähtöisen suunnittelun periaatteista.

Hanke kohdistuu koko Hyrian organisaatioon, joka jaetaan kehitysryhmiin. Kehitysryhmät osallistuvat hankkeen aikana kolmeen CoHumans-klinikkaan, joissa työntekijät kehittävät kokeiluja myötätunnon 1) taitojen, 2) rakenteiden, 3) kulttuurin vahvistamiseksi. Kokeiluja testataan ja kehitetään n. 8 kk ajanjaksolla.

Aiemman CoHumans-yhteistyömme sekä tutkimustiedon perusteella odotamme hankkeen vahvistavan yhteisöllisyyttä, lisäävän oppimista, kohentavan työhyvinvointia ja parantavan johtamista. Hanke edistää tavoitettamme olla älykäs, sosiaalisesti kestävä organisaatio.

Näin laajaa myötätunnon kulttuuria edistävää hanketta ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Hankkeesta syntyy suomalaista työelämää palvelevaa ymmärrystä ja työkaluja kestävän työelämän konkreettiseksi edistämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenniina Bies-Wikgren