Myötätunto itseä kohtaan – ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin (yhteishanke 115274)

Hanketiedot

Hankenumero
115278

Hakija
Mari Juote

Toteuttaja
Mari Juote

Lisätietoja
Mari Juote
mari.juote@helsinki.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2015
3 500 euroa

Kokonaiskustannukset
4 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Tavoitteena on toteuttaaa myötätunto -teemasta organisaatioille soveltuva ohjelma. Tuotamme sovellettavaa tietoutta, miten myötätuntotaitoja voi kehittää ja miten myötätunto itseä kohtaan tukee työhyvinvointia. Interventio kytkeytyy laajempaan tutkimushankkeeseen.

Myötätunto itseä kohtaan (mindful self-compassion) on kansainvälisesti tuore, nopeasti kasvava ja tutkimuspohjainen näkökulma ihmisen hyvinvointiin ja työelämän hyvinvointia vahvistava näkökulma. Se on taito, jota voi kehittää ja vahvistaa harjoittelun myötä.

Valmistelemme ja toteutamme yhdessä ohjaaja-kollegan kanssa myötätuntotaidot – ohjelman sovitulle organisaatiolle. Pilotoitava interventio on 8 viikon ohjelma, jonka avulla osallistujat oppivat työelämään sovellettavia myötätuntoharjoitteita ja taitoja. Niiden vaikuttavuutta ja merkitystä työelämässä tutkitaan hankkeen tutkijan toimesta.

Kiinnostuksen kohteena on erityisesti miten myötätunto itseä kohtaan tukee esimiestyötä ja mahdollisesti asiakaspalvelussa toimivien hyvinvointia, voimavaroja ja resilienssiä sekä kasvattaa organisaation sosiaalista pääomaa. Näkökulma tuottaa sovelluksia organisaatioiden käyttöön ja merkittävää uutta ja sovellettavaa tietoa myös kansainvälisesti.

Yritysintervention alustavat tulokset julkaistaan keväällä 2016 artikkelina.Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan osana CoPassion -tutkimushanketta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Juote

Tiedote

Leppeydestä voimaa työelämään

31.5.2016

Kouluttaja, mindfulnessohjaaja Mari Juote toteutti itsemyötätuntovalmennuksia, jotka tuottivat sovelluksia organisaatioille. Hanke vahvisti näkemystä, että itsemyötätuntotaitoja voi kehittää. Ohjelman harjoitukset ovat sovellettavissa työelämään ja muutostilanteisiin.

Valmennuksen teemat ohjasivat pohtimaan, miten tasapainottaa suhtautumista itseen. Hyvinvoinnin vahvistaminen alkaa siitä, että ihminen alkaa tiedostaa ajatus- ja toimintamallejaan. Yhteyden saaminen omiin tarpeisiin auttaa löytämään keinoja itsestä huolenpitoon ja rajojen luomiseen. Jotta itsemyötätuntotaidot tukevat hyvinvointia, taidot pitää omaksua ja niitä pitää käyttää säännöllisesti.
Ajatusten ja kokemusten jakaminen tuo näkökulmia, rohkaisee kokeilemaan, ja vahvistaa yhteistä ihmisyyttä: “En ole ainoa, joka kokee näin.”

Mari Juote ja kouluttaja, mindfulnessohjaaja Leena Rasanen kirjoittavat Ratkes-lehdessä (4/2015), että itsemyötätunto ja mindfulness ovat kuin sisaruksia.

Uusi valmennusmenetelmä käyttöön
 
Mari Juote toteutti Työsuojelurahaston stipendiajalla itsemyötätunnon kahdeksan viikon valmennuksen asiakaspalvelutyön tekijöille. Joka tapaaminen kesti 1,5 tuntia. Kurssi perustui Suomessa uuteen Mindful Self-Compassion -ohjelmaan, jonka on kehittänyt Center for Mindful Self-Compassion.
 
Lisäksi Juote toteutti keväällä 2016 kuusiviikkoisen organisaatiosovelluksen julkisen sektorin asiakaspalvelijoille. Tavoite oli tukea heidän työhyvinvointiaan muutostilanteessa.
 
Teemasta on toteutettu myös edellä mainittuja lyhyempiä valmennuksia muun muassa esimiehille ja opetustyötä tekeville.

Hankkeessa on käännetty ja muokattu materiaaleja osallistujille. Osallistujia kannustettiin viikkotapaamisten lisäksi viikkoviestein, joissa kerrattiin tapaamisteeman näkökulmat ja harjoitukset. Viestien mukana osallistujat saivat äänitteinä läsnäolo- ja myötätuntoharjoituksia.

Osa yliopistollista tutkimusta
 
Hankkeen tutkimus kuuluu Helsingin yliopiston poikkitieteelliseen Myötätunnon mullistava voima -hankkeeseen. Ensimmäinen interventio ohjelman soveltamisesta organisaatioihin paljasti valmennuksen kehittämistarpeita. Interventioon osallistujia oli vähän, joten tutkimusta jatketaan syksyllä 2016.
 
Päämittarina käytettiin professori Kristin Neffin itsearviointiasteikkoa. Hanke osoitti, että on hyvä hakea myös muita mittareita.

Valmiit kyvyt vahvistuivat
 
Alustavat tulokset kertovat, että etenkin jo olemassa olevat resilienssitaidot – kyky palautua ja oppia vaikeista tilanteista – kasvoivat valmennuksessa.
 
Osallistujien palautteet valmennusaikana kertoivat siitä, että itsemyötätuntonäkökulma koettiin monin tavoin hyödylliseksi. Esimerkiksi vaikeissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa osallistujat olivat ottaneet entistä tietoisemmin käyttöön tilannetta tasapainottavia keinoja. Lupa huomata omia tarpeita ja omaa sisäistä puhetta tuottivat oivalluksia.
 
Osallistujista eräs kehui luopuneensa huolehtimisesta ja löytäneensä huolettomuuden. Toinen arvioi olevansa itse itselleen pahin piiskuri ja halusi lisää rentoutta. Kolmas muotoili: ”Halu ratkaista muiden ongelmat ja koen riittämättömyyttä, kun en voikaan ratkaista niitä. Olisi hyvä ymmärtää, että olen tehnyt parhaani ja sen pitäisi riittää.”

Tulokset eivät kerro, juurtuivatko myötätuntoharjoitteet kestävästi.

Harjoituksia on hankeaikana muokattu työelämään sopivammiksi. Kokeilukynnystä madaltavat 5–10-minuuttiset äänitteet.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kalvoesitys Myötätunto itseä kohtaan – ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin Avaa

Artikkeli Itseen kohdistuva myötätunto – leppeän suhteen hakemista itseen ja omaan arkeen. Ratkes 4/2015 Avaa

Loppuraportti

Mari Juote ja Leena Rasanen 31.5.2016 Avaa