Naisten määrän kasvattaminen johtotehtävissä ja hallitustyössä

Hanketiedot

Hankenumero
117307

Hakija
Board Professionals BPF Finland ry

Toteuttaja
Board Professionals BPF Finland ry

Lisätietoja
Christel Berghäll-Högström
christel.berghall@stepbeyond.eu

Toteutusaika
1.3.2017 - 15.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2017
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 009 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yhdistyksemme missiota ja strategisia tavoitteita. Board Professionals BPF Finland ry:n missiona on olla hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta edistävä verkosto, jonka tarkoituksena on edistää kilpailukykyä tuomalla diversiteetin avulla yrityksiin uudenlaista osaamista, johtamista, innovatiivisuutta, dynaamisuutta ja päätöksentekoa.
Strategiamme mukaisesti edistämme naisten määrän kasvattamista yritysten johtotehtävissä ja hallituksissa, vaikutamme, viestitämme, keskustelemme , koulutamme diversiteettiin liittyvissä asioissa yhteiskunnassa, hyödynnämme ja jaamme tutkimustietoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Christel Berghäll-Högström

Tiedote

Hallitustyöskentelyn seminaarissa pohdittiin monimuotoisuuden hyötyjä

15.11.2017

Noin 200 suomalaista työelämän vaikuttajaa kokoontui keskustelemaan monimuotoisuuden merkityksestä liike-elämässä. Board Professionals BPF Finland ry:n organisoiman vuosiseminaarin tavoitteena oli mm. edistää naisten osuutta hallituksissa.

Suomalaisten hallitusnaisten järjestö Board Professionals BPF Finland ry järjesti 9. marraskuuta 2017 vuosittaisen seminaarin hallituksissa ja ylimmässä johdossa töitä tekeville. Tilaisuuden tavoitteena oli tuoda esiin hallitustyön monimuotoisuuden hyötyjä ja jalkauttaa niitä sekä edistää naisten osuutta hallituksissa.

Seminaarissa käytiin rohkeaa keskustelua hallitustyöhön ja päätöksentekoon liittyvistä teemoista suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden johdolla.

Esimerkiksi EU-komission pääjohtaja Tiina Astola kertoi, että komissio haluaisi pörssiyhtiöiden hallituksiin lisää naisia – Suomi on yksi viidestä jäsenmaasta, jossa on vähintään 30 prosenttia hallitusjäsenistä on naisia.

Muita seminaarin aiheita olivat maailmantalouden trendeistä, naisjohtajuuden kehityksestä hallitustyössä, digitalisaation haasteista ja tulevaisuuden muutoksista. 

Työsuojelurahaston tukemaan tilaisuuteen osallistui noin 200 työelämän vaikuttajaa, joiden kautta seminaarin anti ja opit tulevat työelämän käyttöön.

Puhetta hallitusten ja ylimmän johdon diversiteetin puolesta

Board Professionals BPF Finland ry on verkosto, jonka tavoitteena on lisätä hallitustyöskentelyn ja ylimmän johdon monimuotoisuutta. Yhdistyksen tarkoitus on edistää kilpailukykyä tuomalla diversiteetin avulla yrityksiin uudenlaista osaamista, johtamista ja päätöksentekoa.

BPF ry:n vuosittaiseen seminaaritapahtumaan kutsuttiin oman jäsenistön lisäksi myös Suomessa toimivien yritysten ja organisaatioiden päättäjiä ja erityisesti niiden hallitusten nimitystoimikuntien jäseniä. Osallistujajoukossa oli myös rekrytointikonsulttiyritysten edustajia, jotka vaikuttavat valinnoillaan hallitusten monimuotoisuuteen käytännössä.

Osallistujilta saadun palautteen mukaan tapahtuman anti ja sen herättämät ajatukset tulevat vaikuttamaan heidän toimintaansa työyhteisöissään, johtoryhmissään ja hallituskokoonpanoissaan.

Tilaisuuden puheenvuorojen tiivistelmä on nähtävillä Board Professionalsin verkkosivuilla ww.boardprofessionals.fi. 

Toimittaja
Camilla Ukkonen