Naisten yötyön yhteys lisääntymisterveyteen ja rintasyöpäriskiin ja terveydenhuollon nykykäytännöt

Hanketiedot

Hankenumero
230096

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Päivi Vanttola
paivi.vanttola@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2023 - 31.5.2026

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2023
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
252 605 euroa

Tiivistelmä

Työturvallisuuslaki asettaa erityisvaatimuksia yötyön terveyshaittojen vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tutkia yötyön ja työvuorojen jälkeisten palautumisaikojen yhteyttä naisten rintasyövän ja raskauden ajan riskeihin, sekä selvittää työterveyshuollon ja neuvoloiden nykykäytäntöjä yötyöstä vapauttamisessa raskauden ja diagnosoidun rintasyövän jälkeen. Hanke tuottaa suositukset raskauden ja rintasyövän huomioimiseksi vuorosuunnittelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Vanttola