Nanohiukkaset työympäristöissä henkilökohtaisen altistumisen määrittäminen ja arviointi

Hanketiedot

Hankenumero
116302

Hakija
Tomi Kanerva

Toteuttaja
Tomi Kanerva

Lisätietoja
Tomi Kanerva
tomi.kanerva@ttl.fi

Toteutusaika
1.11.2016 - 21.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
21.11.2016

Tiivistelmä

Tarve yksityiskohtaisemmalle tiedolle työntekijöiden henkilökohtaisesta altistumisesta nanohiukkasille on yhä olemassa. Tyypillinen työympäristöjen nanohiukkasmittaus tapahtuu kiinteistä mittauspisteistä lähellä prosessia, jotta saadaan tietoa nanohiukkasten pitoisuuksista ja ominaisuuksista ympäröivässä ilmassa. Suurin osa tällä hetkellä käytettävissä olevista mittalaitteista ei sovellu työntekijän henkilökohtaisen altistumisen arviointiin, vaan ovat suunniteltuja perinteisempiin ilman laadun aerosolimittauksiin. Tässä tutkimuksessa työntekijän henkilökohtaista altistumista arvioitiin hengitysvyöhykemittauksin kannettavilla mittalaitteilla. Työpaikkoja valittiin tutkimukseen monipuolisesti eri teollisuuden aloilta: metallintyöstö, hitsaus, leipomo, parturi-kampaamo ja puuteollisuus. Tuloksia täydennettiin samanaikaisilla kiinteiden mittauspisteiden hiukkasmittauksilla, joilla saatiin pitoisuuksien lisäksi tietoa hiukkasten kokojakaumasta työpisteellä ja työtiloissa. Eri mittayksiköiden antamien tuloksien vertailtavuutta pohdittiin ja arvioitiin. Työntekijän hengitysvyöhykemittaus paransi nanohiukkasille altistumisen arvioinnin tarkkuutta ja tulosten käytettävyyttä. Työvaihe- ja työvuorokohtaisten hiukkasmittausten lisäksi arvioitiin käytettyjä teknisiä torjuntatoimia/suojautumista sekä työpaikan riskinhallintamenetelmiä. Eri teollisuudenalojen työntekijöiden henkilökohtaisen altistumisen tasoja selvitettiin ja niihin liittyviä terveysvaikutuksia pohdittiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Kanerva

Tiedote

Hengitysvyöhykemittaus petraa nanohiukkasille altistumismittausta

21.11.2016

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Tomi Kanerva osallistui Ranskan Grenoblessa järjestettyyn Nanosafe2016-konferenssiin, joka kokosi 7.–10. marraskuuta viidennen kerran keskeisiä nanoturvallisuustutkijoita. Kanerva esitteli konferenssissa posterin Työsuojelurahaston rahoittamasta Hevy-nano-hankkeesta. Hankkeessa tutkitaan työntekijöiden henkilökohtaista altistumista nanohiukkasille erilaisissa työympäristöissä. Tulokset osoittavat, että työntekijän hengitysvyöhykemittaus paransi nanohiukkasille altistumisen arvioinnin tarkkuutta.

Tyypillisesti työympäristöjen nanohiukkaset mitataan kiinteistä mittauspisteistä lähellä prosessia, jotta saadaan tietoa työpistettä ympäröivän ilman nanohiukkasista. Käytössä olevat mittalaitteet on kuitenkin suunniteltu ilman laadun aerosolimittauksiin, ja valtaosa laitteista ei sovellu työntekijän altistumisen arviointiin.

Kanervan esittelemässä tutkimuksessa työntekijän henkilökohtaista altistumista arvioitiin kannettavilla mittalaitteilla, hengitysvyöhykemittauksin. Tutkittavina olivat metallintyöstö, hitsaus, leipomo, parturi-kampaamo ja puuteollisuus. Tuloksia täydennettiin samanaikaisilla kiinteiden mittauspisteiden hiukkasmittauksilla.

Työsuojelurahasto tuki Kanervan osallistumista matkastipendillä.       

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen