Nanomateriaalien syöpävaarallisuuden tunnistaminen

Hanketiedot

Hankenumero
117369

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kirsi Siivola
kirsi.siivola@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
12.1.2018
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
267 914 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2021

Tiivistelmä

Nanomateriaalien tuotekehittely, valmistus ja hyödyntäminen ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti. Ammatillista altistumista nanopartikkelien tuotannon tai käytön yhteydessä voi tapahtua erityisesti hengitysteitse. Huolta ovat aiheuttaneet hiilinanoputkien kaltaiset kuitumaiset nanomateriaalit, joista osa voi aiheuttaa syöpää hengitettyinä. Hankkeen tavoitteena on parantaa nanomateriaalien syöpävaarallisuuden arviointia selvittämällä nanomateriaalien kykyä aiheuttaa syövän synnyn kannalta tärkeitä perimävaurioita keuhkoissa sekä kehittämällä soluviljelyyn perustuva, uusi perimämyrkyllisyyden testimenetelmä syöpävaarallisten nanomateriaalien tunnistamiseksi.

DNA:n kaksijuosteisia katkoksia tutkitaan uudella tekniikalla hyödyntäen erilaisilla hiilinanoputkilla aiempien tehtyjen hiiritutkimusten keuhkokudosnäytteitä. DNA-vaurioiden syntymistä seurataan myös hiilinanoputkille altistettavien syöpäherkkien rottien keuhkonäytteistä, jotka saadaan Rankassa tehtävästä syöpäkokeesta. Nanomateriaalien perimämyrkyllisyyden testaamiseen kehitetään tulehdussolujen ja keuhkosolujen yhteisviljelyyn perustuva menetelmä, jolla voitaisiin osoittaa nanomateriaaleille tärkeäksi katsottu, tulehdukseen liittyvä (sekundäärinen) perimämyrkyllinen vaikutus ilman eläinkokeita. Tuloksia voidaan hyödyntää tutkittujen nanomateriaalien riskinarvioinnissa sekä arvioitaessa samankaltaisten muiden nanomateriaalien vaarallisuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Siivola