Nanomateriaalit ja työturvallisuus

Hanketiedot

Hankenumero
112271

Hakija
Turun lähiradioyhdistys ry

Toteuttaja
Turun lähiradioyhdistys ry

Lisätietoja
Marja Mäenpää
marja.maenpaa@radiorobinhood.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 30.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2012
18 900 euroa

Kokonaiskustannukset
24 552 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2013

Tiivistelmä

Nanomateriaalit ja työturvallisuus -hankkeessa tuotetaan 20 radio-ohjelmaa Radio Robin Hoodin 91,5 MHz kanavalle. Kunkin ohjelman kesto on 15 minuuttia. Ohjelmat uusitaan kuusi kertaa eri lähetysaikoina, jotta ne tavoittavat mahdollisimman monet. Kuuntelijakohderyhminä ovat eri ammattialojen nanohiukkasille mahdollisesti altistuvat työntekijät: metalli-, rakennus-, elintarvike- sekä kemian ja kaivosteollisuuden työntekijät.
Ensimmäiset ohjelmat lähetetään helmikuussa 2013.

Tavoitteena on lisätä eri ammattialojen ja suuren yleisön tietoisuutta nanohiukkasten mahdollisista haitoista, viimeisimmistä tutkimustuloksista ja nanoteknologiaa hyödyntävistä teollisuudenaloista.

Ohjelmilla tiedotetaan Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen ja nanomateriaalien turvallisuutta edistävien hankkeiden yhteenliittymän NanoSafetyClusterin tutkimustuloksista sekä nanoteknologian nopeasta kasvusta teollisuudenalana.

Radio-ohjelmilla välitetään tutkimustuloksia noudattelevia sisältöjä tapausesimerkein ja asiantuntijahaastatteluin. Hankkeen toteuttamisessa keskeisellä sijalla ovat sidosryhmät: Metalliliitto, Rakennusliitto ja Elintarviketyöläisten liitto sekä Työsuojelurahaston ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuus-keskuksen asiantuntijat.

Ohjelmat ovat kuunneltavissa radion kotisivujen www.radiorobinhood.fi Kuunteluhuoneessa muinakin kuin lähetysaikoina, myös hankkeen varsinaisen päättymisen jälkeen. Ohjelmat lähetetään myös Radio Moreenissa Tampereella ja Helsingin lähiradiossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Mäenpää

Tiedote

Radio-ohjelmasarja teki nanoteknologiaa tunnetuksi

30.9.2013

Turun lähiradioyhdistys ry tuotti Työsuojelurahaston tukemana
Nanomateriaalit ja työturvallisuus -radio-ohjelmasarjan, jonka
toimittajana oli
Arto Lipponen.

Nanomateriaalien käyttö yleistyy teollisuudessa. Suomessa toimii
jo noin 300 nanoteknologiaa hyödyntävää yritystä. Nanoa on
esimerkiksi elintarvikkeissa, kosmetiikassa,
rakennusmateriaaleissa, kodin elektroniikassa ja
aurinkopaneeleissa. Markkinoille tulvii lisää näitä tuotteita sekä
kotimaasta että ulkomailta.

Yksinkertaistaen voi sanoa, että nanomateriaalia on mikä tahansa
aine, jonka keskeisten perusosasten ainakin yksi halkaisija on
1-100 nanometriä (nm = metrin miljardisosa).

Ohjelmasarjassa annettiin perustietoa nanohiukkasista,
käsiteltiin nanotutkimusta, nanosovelluksia, työturvallisuutta ja
suojautumista, terveysvaikutuksia, nanoturvallisuuskäytäntöjä,
ympäristökysymyksiä ja nanoteknologian tulevaisuutta.

Haastateltavina oli tutkijoita, tiedemiehiä,
työsuojelusihteereitä, yrittäjiä, työntekijöitä,
tuotekehittelijöitä ja markkinoijia.

Hankkeeseen osallistuivat Metalliliitto, Rakennusliitto ja
Elintarviketyöläisten liitto sekä Työterveyslaitoksen
Nanoturvallisuus-keskuksen asiantuntijat.

Näille yhteisöille tehdyn kyselyn mukaan ammattiliitoilla ja
työpaikoilla on suuri tarve tiivistetystä Nano-tietopaketista.
Hankkeen asiantuntijatyöryhmän mukaan ay-aktiiveja ja työntekijöitä
kiinnostavat etenkin työturvallisuus ja suojautuminen, vaikutusten
todentaminen ja se, missä kaikissa työpaikoilla käytetyissä
aineissa ja materiaaleissa nanoa on.

Nanohiukkasten vaikutukset huolestuttavat. Nanon myös pelätään
olevan ”uusi asbesti”, joka aiheuttaa syöpäsairauksia.

Kohderyhmänä nanohiukkasille altistuvat
työntekijät

Nanomateriaalit ja työturvallisuus -ohjelmasarja lähetettiin
Turun lähiradioyhdistyksen hallinnoimassa yhteisöradio Robin
Hoodissa. Yhden ohjelman kesto oli 15 minuuttia. Ohjelmat uusittiin
kuusi kertaa eri lähetysaikoina, jotta ne tavoittivat
mahdollisimman monet. Ensimmäiset ohjelmat lähetettiin helmikuussa
2013.

Kuuntelijakohderyhminä olivat eri ammattialojen nanohiukkasille
mahdollisesti altistuvat työntekijät: metalli-, rakennus-,
elintarvike- sekä kemian ja kaivosteollisuuden työntekijät.

Ohjelmasarjan tavoitteena oli lisätä eri ammattialojen ja suuren
yleisön tietoisuutta nanohiukkasten mahdollisista haitoista,
viimeisimmistä tutkimustuloksista ja nanoteknologiaa hyödyntävistä
teollisuudenaloista.

Ohjelmat ovat kuultavissa Radio Robin Hoodin nettisivuilla
osoitteessa
www.radiorobinhood.fi/projekti/nanomateriaalit-ja-tyoturvallisuus
.

Sivuilla on myös tekstitietoa nanotutkimuksesta,
nanomateriaalien turvallisesta käytöstä työpaikoilla sekä
valokuvia.

Ohjelmat kuultiin myös Tampereella Radio Moreenissa,
www.kansanradioliitto.fi.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.radiorobinhood.fi/projekti/nanomateriaalit-ja-tyoturvallisuus

www.kansanradioliitto.fi Avaa