Nanotoxicology 2010, 2.-4.6.2010, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
110033

Hakija
Maija Leppänen

Toteuttaja
Maija Leppänen

Lisätietoja
Maija Leppänen
maija.leppanen@uef.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 1.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 628 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Leppänen

Tiedote

Nanohiukkasten haitoista jo hiukkasen tuloksia

1.8.2010

Maija Leppänen (entinen Mäkinen) osallistui
Nanotoxicology 2010 -konferenssiin, joka pidettiin 2.-4. kesäkuuta
Skotlannin Edinburghissa. Nanohiukkasten toksikologiakonferenssi
järjestettiin kolmannen kerran. Kokous kokosi noin 400
osallistujaa, joilta kuultiin yli 40 suullista esitystä ja nähtiin
parisataa posteria. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Leppäselle
matkastipendin.

Konferenssin avannut
Vicki Stone totesi, että tämä oli ensimmäinen
nanotoksikologiakokous, jossa päästiin kuulemaan jo tuloksia.
Valtaosassa esityksiä keskityttiin nanohiukkasten haittoihin
koe-eläin ja solukokeissa. Leppänen arvostaa sitä, että monissa
esityksissä sivuttiin työpaikkamittausten tärkeyttä.

Osallistujien runsaus yllätti järjestäjät, ja moni esityksistä
jouduttiin jättämään ohjelmasta – näihin kuului myös Leppäsen
esitys. Kaikki esitykset kuitenkin painettiin abstraktikirjaan.

Leppänen kertoo esityksessään, kuinka kolme erilaista
titaanioksidi (TiO2)-laatua aiheuttavat erilaisia
hengitystievaikeuksia: Yksi ärsyttää keuhkoja ja toinen aiheuttaa
lievää keuhkoahtaumaa. Kolmas vaikuttaa vain vähän, ja vain
suurimmalla tutkitulla pitoisuudella.

Leppänen havaitsi, että Tanskan työterveyslaitoksella käytetään
samaa menetelmää kuin Leppänen. Hän keskusteli aiheesta sikäläisen
professorin kanssa, jolta sai myös vinkin tuoreesta
artikkelista.

Kaikkiaan Leppänen pitää matkaansa onnistuneena, kun sai
esityksistä ja keskusteluista tuoretta tutkimustietoa. Ainoa
heikkous oli matkustaminen, sillä matka Kuopiosta Edinburghiin vei
puoli vuorokautta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen