Narratiiveja työuupumuksesta ja siitä toipumisesta toimijuuden perspektiivistä: 2-vuotinen pitkittäistutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
117180

Hakija
Stela Salminen

Toteuttaja
Stela Salminen

Lisätietoja
Stela Salminen
stela.salminen@gmail.com

Toteutusaika
6.6.2017 - 26.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 250 euroa

Kokonaiskustannukset
1 616 euroa

Tulokset valmistuneet
26.6.2017

Tiivistelmä

Tavoitteet Matkastipendi kattaa osallistumistani Work, Stress and Health –konferenssiin (7-10.6.2017) Minneapoliksessa, Minnesotassa, USAssa. Konferenssissa esitin tulokset toisesta väitöskirjaani kuuluvasta osa-tutkimuksesta Dos. Kirsi Aholan järjestämässä symposiumissa. Esityksessäni pääsin kertomaan tarkemmin Suomessa tarjottavista kuntoutusinterventioista, joita ei tunneta laajasti ulkomailla. Tämän kvalitatiivisen pitkittäistutkimuksen tavoitteena oli tutkia kuntoutujien kokemuksia työuupumuksesta ja siitä toipumisesta. Neljä kuntoutujaa, joiden työuupumuksen tasot olivat laskeneet intervention aikana, haastateltiin kahteen eri otteeseen: kuntoutuskurssin lopussa ja kaksi vuotta myöhemmin. Lisäksi kuntoutujat vastasivat sähköiseen kyselyyn 1,5 vuotta kuntoutuksen jälkeen. Aineisto analysoitiin temaattisella narratiivisella analyysilla ja tulkittiin toimijuuden näkökulmasta. Narrattivit osoittavat, että työuupumus ja toipuminen eivät ole vain työkohtaisten tai yksilökohtaisten tekijöiden seuraus, vaan pikemmin tulos niiden yhdistelmästä. Menetelmät Suullinen esitys konferenssissa osana Dos. Kirsi Aholan järjestämää symposiumia. Milloin tulokset ovat käytettävissä Suullisen esityksen jälkeen saatu palaute ohjaa eteenpäin tutkimustani. Lisäksi luodut kontaktit mahdollistavat esim. opintovierailuja, uusien tutkimusten ideointia ja lisätietojen antamista esim. medialle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Stela Salminen

Tiedote

Kuntoutusinterventioista tietoa maailmalle

26.6.2017

Kesäkuussa Yhdysvaltojen Minneapolisissa järjestetyssä Work, Stress and Health -konferenssissa kerrottiin Suomessa tarjottavista kuntoutusinterventioista, joita ei tunneta laajalti ulkomailla.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tohtorikoulutettava Stela Salminen esitteli kuntoutusinterventiot kertoessaan kvalitatiivisesta pitkittäistutkimuksestaan, jossa tarkasteltiin neljän kuntoutujan kokemuksia työuupumuksesta ja siitä toipumisesta. Työsuojelurahasto tuki Salmisen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Konferenssissa esitelty tutkimus on osa Salmisen väitöskirjahanketta. Tutkimuksessa haastateltujen kuntoutujien tarinat osoittivat, että työuupumus ja toipuminen eivät ole vain työkohtaisten tai yksilökohtaisten tekijöiden seuraus, vaan pikemmin tulos niiden yhdistelmästä.

Tuloksista apua esimiehille

Salmisen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutusinterventioissa ja esimiesten valmennuksessa. Tuloksista on erityisesti hyötyä tilanteissa, joissa esimies tukee työntekijää uudelleensopeutumisessa työhön työuupumuksen jälkeen.

Ajatus kuntoutusinterventioista herätti kansainvälisessä kuulijajoukossa paljon kiinnostusta, ja Salminen arveleekin kuntoutusinterventioissa olevan ainesta menestyväksi vientituotteeksi.

Salminen on kirjoittanut konferenssissa esittelemästään tutkimuksesta artikkelin, joka on julkaistu Burnout Research -lehdessä.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Stela Salminen, Elena Andreou, Juha Holma, Mika Pekkonen, Anne Mäkikangas. Narratives of burnout and recovery from an agency perspective: A two-year longitudinal study. Burnout Research Volume 7, December 2017

https://doi.org/10.1016/j.burn.2017.08.001