Näyttöön perustuva coach-koulutusmenetelmä

Hanketiedot

Hankenumero
190474

Hakija
BCI Business Coaching International Oy Ltd

Toteuttaja
BCI Business Coaching International Oy Ltd

Lisätietoja
Hanna-Kaisa Lindfors
hanna-kaisa.lindfors@bci.fi

Toteutusaika
1.10.2019 - 31.8.2020

Työsuojelurahaston päätös
20.9.2019
14 000 euroa

Kokonaiskustannukset
25 032 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2020

Tiivistelmä

Coaching-osaaminen on yhä kysytympää osaamista organisaatioissa. Tämä näkyy mm. alalla tehdyn tutkimusten määrän kasvussa, koulutettavien määrän nousussa sekä valtaisana menetelmän tunnettavuuden lisääntymisenä. Suurin osa maailmalla ja Suomessa tarjottavasta coach-koulutuksesta keskittyy ohjattavien suorituskyvyn parantamiseen tähtäävään ns. mekanistisen koulukunnan coaching-osaamisen kehittämiseen. Ihmiset ovat kuitenkin alkaneet ymmärtää, että tämän taitotason coaching ei aina riitä, sillä ihmiset ovat monimutkaisia kokonaisuuksia.

Kehitettävän näyttöön perustuva pohjaisen koulutusmenetelmän avulla kehitetään coaching-taitoja työelämän edustajille. Näyttöön perustuva käsitteellä tarkoitetaan laajempaan teoreettiseen ja kokemusperäiseen coaching-spesifiin tutkimukseen perustuvaa coachingin lajia. Kehitettävän koulutusmenet.elmän teoreettinen viitekehys perustuu erityisesti coaching-psykologiaan. Coaching-osaaminen tarkoittaa esim. johtajalle yksilölähtöistä ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista sekä kehittyneempiä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Coaching-osaaminen hyödyttää osallistujaa yhteisessä kehittämisessä ja kaikessa ihmisten välisessä työskentelyssä. Coaching-koulutusmenetelmä kehittää vahvasti opiskelijan ajattelutaitoja sekä vuorovaikutus- ja osallistamisen taitoja. Työelämän edustajille suunnattu coaching-koulutusmenetelmä tarjoaa menetelmän organisaatioiden kehittämiseen (esim. vuorovaikutuksen kautta johtamiskulttuurin kehittämisessä, oppimisen tukemisen prosessit, muutosjohtamisessa jne.)

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna-Kaisa Lindfors

Tiedote

Näyttöön perustuva coachkoulutusmenetelmä

31.8.2020

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston tuella kehitetyn koulutusmenetelmän avulla kehitetään coachingtaitoja, joka tarkoittaa esimerkiksi johtajalle yksilölähtöistä ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista, sekä kehittyneempiä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Coaching-osaaminen hyödyttää osallistujaa yhteisessä kehittämisessä ja kaikessa ihmisten välisessä työskentelyssä. Koulutuksessa opitut taidot ovat sovellettavissa käytännön johtamiseen ja esimiestyöhön heti. Näyttöön perustuvalla koulutusmenetelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä laajempaan teoreettiseen ja kokemusperäiseen coachingspesifiin tutkimukseen perustuvaa coachingin lajia (evidence based coaching).

Tausta

Coachingosaaminen on yhä kysytympää osaamista organisaatioissa, tämä näkyy muun muassa alalla tehdyn tutkimusten määrän kasvussa, koulutettavien määrän nousussa, sekä valtaisana menetelmän tunnettavuuden lisääntymisenä. Suurin osa maailmalla ja Suomessa tarjottavasta coachkoulutuksesta keskittyy ohjattavien suorituskyvyn parantamiseen tähtäävään ns. mekanistisen koulukunnan coachingosaamisen kehittämiseen. Ihmiset ovat kuitenkin alkaneet ymmärtää, että tämän taitotason coaching ei aina riitä.

Aineisto

Koulutusmenetelmä pohjaa tuoreeseen coachingtutkimustyöhön. Koulutusmenetelmässä ja –sisällössä on hyödynnetty muun muassa FT Raija Salomaan väitöskirjatyötä. Lisäksi koulutusmenetelmässä ja -sisällössä on hyödynnetty aiemmin PsM Ilona Rauhalan psykologisen pääoman kehittämiseen liittyviä tutkimuksia työelämävalmentamiseen (ihmisten itseluottamuksen valmentamisen kehittäminen itseluottamukseen liittyvien tutkimusten pohjalta).

Menetelmät

Koulutusmenetelmä ja koulutuksen sisältö rajautuvat coachingtutkimuskentän sisällä coaching-psykologian tutkimukseen, ja erityisesti kehityssuuntautuneeseen coachingiin (Developmental Coaching). Kehityssuuntautunut coaching tähtää coachattavan kehittymisen tukemiseen hänen omilla ehdoillaan. Kehityssuuntautunut coaching pyrkii erottautumaan lähestymistavasta, jossa coachingia käytetään lähinnä mekanistisena menetelmänä.

Tulokset

Koulutus on monimuotoisia opintoja sisältävä kuuden kuukauden mittainen prosessi. Koulutuksessa opiskellaan coachingosaamiseen ja -vuorovaikutukseen liittyviä keskeisiä ydintaitoja. Koulutus sisältää 30 tuntia itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja sekä 40 tuntia lähiopetusta ja ohjausta, sekä 30 tuntia käytännön harjoittelua.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Coaching-osaaminen hyödyttää osallistujaa yhteisessä kehittämisessä ja kaikessa ihmisten välisessä työskentelyssä. Coachingkoulutus kehittää vahvasti opiskelijan ajattelutaitoja sekä vuorovaikutus- ja osallistamisen taitoja. Työelämässä coaching-taidot antavat esimiehille ja johtajille mm. konkreettisia työkaluja ja ihmisten päätöksentekokyvyn, kehittymisen, oppimisen ja suoriutumisen vahvistamiseen. Koulutuksessa opitut taidot ovat sovellettavissa käytännön johtamiseen ja esimiestyöhön heti.

Aineisto

.BCI Business Coaching Institute. Näyttöön perustuva coachkoulutusmenetelmä. Loppuraportti. 2020. Avaa