Näyttöön perustuva työterveyshuolto -kyselytutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
210100

Hakija
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Kati Päätalo
kati.paatalo@oamk.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 15.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
33 770 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään työterveyslääkäreiden ja työterveyshoitajien osaamista ja asenteita näyttöön perustuvan toiminnan osalta sekä toiminnan organisoitumista suomalaisissa työterveyshuolloissa. Tutkimuksessa analysoidaan työterveyslääkäreiltä ja työterveyshoitajilta kerätty kyselyaineisto. Kerätyn aineiston perusteella ja aikaisempia malleja hyödyntäen rakennetaan myös käytännöllinen malli näyttöön perustuvan toiminnan organisoimiseksi työterveyshuoltoihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Päätalo