NES 2013 The 45th Nordic Ergonomics & Human Factors Society conference, 11. – 14.8.2013, Islanti

Hanketiedot

Hankenumero
113177

Hakija
Irmeli Pehkonen

Toteuttaja
Irmeli Pehkonen

Lisätietoja
Irmeli Pehkonen
irmeli.pehkonen@ttl.fi

Toteutusaika
11.8.2013 - 30.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 618 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2013

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua NES2013 (The 45th Nordic Ergonomics & Human Factors Society) –kongressiin, joka pidetään Reykjavikissa, Islannissa 11.-14.8. 2013. Pohjoismainen NES -ergonomiakongressi järjestetään vuosittain. Vuoden 2013 teemana on ”Ergonomics for Equality”.

Esityksessäni ”Occupational physiotherapists – development of knowledge and skills in ergonomics” kuvaan kunnallisessa terveydenhuollossa toimivien työfysioterapeuttien työssä toteutetun kehittämisprosessin ja esitän alustavia tuloksia hankkeesta. Kehittämishanke toteutetaan yksikössä, jossa työskentelee 11 työfysioterapeuttia. Työterveyslaitoksesta hankkeessa on mukana kolme tutkijaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja selkiyttää työfysioterapeuttien asiantuntija-asemaa organisaatiossa ja siten parantaa työfysioterapeuttien työn mielekkyyttä ja heidän työhyvinvointiaan.

Hankkeessa on valittu neljä kehittämistehtävää, joissa kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä ja toimintakonsepteja. Hankkeessa käytetään osallistuvaa toimintatapaa. Työfysioterapeuttien osaamista kehitetään työpajoissa, joista jokaisessa käsitellään jotakin aiheeseen liittyvää teemaa. Tämän lisäksi käydään läpi kehittämistehtävien etenemistä. Menetelminä käytetään mm. learning cafeeta, parityöskentelyä ja mentoirointia. Ennen kehittämisvaiheen alkua työfysioterapeuteille tehtiin kysely, joka toistetaan hankkeen päättyessä. Kyselyn avulla selvitetään hankkeen vaikuttavuutta.

Hanke päättyy vuoden 2013 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Irmeli Pehkonen

Tiedote

Työfysioterapeuttien asiantuntija-asemaa syytä vahvistaa

30.8.2013

Työterveyslaitoksen erikoistutkija
Irmeli Pehkonen osallistui Työsuojelurahaston
stipendin turvin vuosittain järjestettävään NES (Nordic Ergonomics
& Human Factors Society) -kongressiin, joka pidettiin tänä
vuonna Reykjavikissa, Islannissa 11.–14.8. 2013. Tämän vuoden
teemana oli ”Ergonomics for Equality”.

Pehkonen kuvasi esityksessään Occupational physiotherapists –
development of knowledge and skills in ergonomics kunnallisessa
terveydenhuollossa toimivien työfysioterapeuttien työssä toteutetun
kehittämisprosessin ja esitti alustavia tuloksia hankkeesta.

Hanke on edelleen käynnissä ja päättyy vuoden
2013 lopussa. Kehittämishanke toteutetaan yksikössä, jossa
työskentelee 11 työfysioterapeuttia.

Työterveyslaitoksesta hankkeeseen osallistuvat Pehkosen lisäksi
tutkijat
Nina Nevala ja
Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Helsingin kaupungilta
erityissuunnittelija
Tuija Toikka.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja selventää
työfysioterapeuttien asiantuntija-asemaa organisaatiossa ja siten
parantaa työfysioterapeuttien työn mielekkyyttä ja heidän
työhyvinvointiaan.

Hankkeessa on valittu neljä kehittämistehtävää, joissa
kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä ja
toimintakonsepteja.

Hankkeessa käytetään osallistuvaa toimintatapaa.
Työfysioterapeuttien osaamista kehitetään työpajoissa, joista
jokaisessa käsitellään jotakin aiheeseen liittyvää teemaa. Tämän
lisäksi käydään läpi kehittämistehtävien etenemistä.

Menetelminä käytetään muun muassa learning cafeeta,
parityöskentelyä ja mentorointia. Ennen kehittämisvaiheen alkua
työfysioterapeuteille tehtiin kysely, joka toistetaan hankkeen
päättyessä. Kyselyn avulla selvitetään hankkeen vaikuttavuutta.

Hankkeesta kirjoitetaan mahdollisesti tieteellinen artikkeli
hankkeen valmistuttua.

Pehkonen sai esityksestään hyvää palautetta. Aihetta pidettiin
tärkeänä ja toivottiin, että työfysioterapeuttien työn tutkimista
ja kehittämistä voisi jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Lisäksi toivottiin, että tuloksia voisi hyödyntää myöhemmin myös
muissa maissa.

Kongressiin osallistui 144 henkilöä 18 maasta. Pehkonen tutustui
kongressissa moniin oman alansa tutkijoihin ja uskoo voivansa
hyödyntää kontakteja myöhemmin.

Kongressissa oli 18 suomalaista osallistujaa, jotka toivat
ansiokkaasti esille tutkimus- ja kehittämishankkeitaan.
Kongressissa oli monia esityksiä muun muassa uusista menetelmistä,
joita voi tulevaisuudessa hyödyntää tutkimus- ja
kehityshankkeissa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

www.nes2013.is