NES2011 Conference – Wellbeing and Innovation Through Ergonomics

Hanketiedot

Hankenumero
111110

Hakija
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö

Toteuttaja
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö

Lisätietoja
Seppo Väyrynen
seppo.vayrynen@oulu.fi

Toteutusaika
1.6.2011 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2011
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
83 788 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

Suomen Ergonomiayhdistys järjestää Pohjoismaisten ergonomiayhdistysten (Nordic Ergonomics Society) 43. konferenssin (NES2011) Suomessa. Englanninkielisen konferenssin toteuttaa Oulun yliopiston Työtieteen yksikkö yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Konferenssin teema on Wellbeing and Innovations Through Ergonomics ja se pidetään 18.-21.9.2011 Oulussa. Konferenssin kokoaa yhteen kansainväliset ergonomian alueella työskentelevät tutkijat, asiantuntijat ja ammattilaiset vaihtamaan uusinta tieteellistä ja ammatillista tietämystä sekä rakentamaan yhteistyöverkostoja tulevalle toiminnalle.

Konferenssi kerää noin 150 osallistujaa Suomesta ja Pohjoismaista sekä muualta maailmalta. Konferenssissa puhuu viisi ulkomaista ja kaksi suomalaista keynote-puhujaa. Konferenssiin review -prosessin jälkeen hyväksytyt paperit julkaistaan sähköisellä medialla ja näiden abstraktit kirjana. Oulussa pidettävä NES-konferenssi kerää myös runsaan paikalla olevan monitieteisen ja -ammatillisen suomalaisryhmän – käytännön ihmisiä, kehittäjäasiantuntijoita sekä tutkijoita.

Tutkimustietous, menetelmät ja hyvät käytännöt leviävät välittömästi kotimaiseen käyttöön. Julkaisujen kautta suoraan hyötyvä työelämä- ja työympäristökehittäjäjoukko on vieläkin laajempi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Seppo Väyrynen

Tiedote

Suomessa järjestetty ergonomiakonferenssi onnistui hyvin

1.12.2011

Suomen Ergonomiayhdistys järjesti pohjoismaisten
ergonomiayhdistysten (Nordic Ergonomics Society) 43. konferenssin
(NES2011) Suomessa. Englanninkielisen konferenssin toteutti Oulun
yliopiston työtieteen yksikkö yhteistyössä Työterveyslaitoksen,
Oulun ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Itä-Suomen
yliopiston kanssa. Työsuojelurahasto rahoitti
konferenssijärjestelyjä.

Hanke sujui työsuunnitelman mukaisessa aikataulussa.
Markkinoinnissa onnistuttiin odotuksia paremmin, sillä 150:n
henkilön kävijämäärä ylitti suunnitellun 125:n. Taloudellisesti
pysyttiin budjetissa.

Saadun osallistuja-, organisointityöryhmä- ja
sidosryhmäpalautteen perusteella konferenssi onnistui
tavoitteissaan erinomaisesti. Ohjelma oli ajankohtainen,
monipuolinen sekä kiinnostava ja tyydytti osallistujia.

Konferenssin teema oli Wellbeing and Innovations Through
Ergonomics, ja se pidettiin 18.–21.9.2011 Oulussa. Konferenssi
kokosi yhteen kansainväliset ergonomian alueella työskentelevät
tutkijat, asiantuntijat ja ammattilaiset vaihtamaan uusinta
tieteellistä ja ammatillista tietämystä sekä rakentamaan
yhteistyöverkostoja tulevalle toiminnalle.

Konferenssiin osallistui 148 rekisteröitynyttä osallistujaa,
pääasiassa Pohjoismaista. Suomesta oli 80 osallistujaa, Ruotsista
34, Norjasta 11, Tanskasta 9 ja Islannista yksi. Lisäksi Saksasta,
Italiasta ja Hollannista oli kaksi osallistujaa ja Belgiasta,
Intiasta, Japanista, Venäjältä, Espanjasta ja Sri Lankasta yksi
osallistuja.

Konferenssissa puhui neljä ulkomaista ja kaksi suomalaista
keynote-puhujaa. Konferenssiin lähetettiin 118 abstraktia, joista
Review-prosessin jälkeen hyväksyttiin 111. Esitelmiä konferenssissa
pidettiin 94, workshopeja oli kaksi ja sidosryhmien kokouksia
kolme. Abstraktit julkaistiin painettuna ja paperit sähköisenä.
Postereita hyväksyttiin 12. Yhteensä seitsemän yritystä tai
sidosryhmää esitteli toimintaansa tai tuotteitaan.

Tehokasta markkinointia

Hanketta markkinoitiin jo vuonna 2010 alan kotimaisissa ja
ulkomaisissa konferensseissa. Näitä olivat esimerkiksi
NES2010-konferenssi Norjassa syyskuussa 2010, IADIS2010-konferenssi
Saksassa heinäkuussa 2010 ja European Conference on Ergonomics
-konferenssi Belgiassa lokakuussa 2010.

Vuoden 2011 aikana organisointityöryhmän jäsenet esittelivät
konferenssia tai jakoivat painettuja mainoksia alan seminaareissa
ja konferensseissa.

Myös kansainväliset sisäiset tilaisuudet, kuten keynote-puhujien
tapaamiset, Visual Ergonomics -ryhmän kokous, pohjoismaisten
työsuojelutarkastajien kokous ja NES-yleiskokous, tarjosivat
tilaisuuden tehdä konferenssia tunnetuksi.

Konferenssia mainostettiin ergonomian verkkoviestintäpaikoissa
IEA (International Ergonomics Association), NES, IEHF (Englanti)
sekä Sociedad Colombiana de Ergonomía ja pohjoismaisten yhdistysten
www-sivuilla. Hankkeelle perustettiin myös Facebook-ryhmä.

Kotimaisille tiedotusvälineille tiedotettiin konferenssin aikana
järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ja vähän ennen tapahtumaa.

Abstrakti- ja konferenssipaperipyynnöt lähetettiin laajalla
jakelulla sähköpostitse tai postitse sekä kotimaisille että
ulkomaisille yhteistyökumppaneille. Näistä otettiin erilaisia
versioita konferenssin ohjelman tarkentuessa. Konferenssin
mainosjulisteet ja kortit jaettiin henkilökohtaisesti ja
postitse.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://www.nes2011.fi

http://www.nordiskergonomi.org

Lindfors Juha, Väyrynen Seppo (toim.). 2012. Wellbeing and Innovations Through Ergonomics. NES 2011 Conference papers. ISBN 978-951-42-9747-2