Nextmile – tukea työuran loppuvaiheeseen

Hanketiedot

Hankenumero
117280

Hakija
Y3 Milestone Coaching & Consulting Oy

Toteuttaja
Y3 Milestone Coaching & Consulting Oy

Lisätietoja
Antti Harjuoja
antti.harjuoja@milestone.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 30.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2017
22 000 euroa

Kokonaiskustannukset
33 986 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2017

Tiivistelmä

Nextmile palvelumuotoiluhankkeessa viimeistellään markkinoilla testattu idea valmiiksi palveluksi yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Palvelun avulla eläkeikää lähestyvät työntekijät voivat valmistautua kokonaisvaltaiseen elämänmuutokseen, eläkeaikaan. Työntekijät voivat suunnitella eläkeaikaa kokonaisvaltaisesti, sekä henkisen että tiedollisen sisällön avulla. Paremmalla valmistautumisella eläkeaikaan, ylläpidetään työmotivaatiota työuran loppuvuodet ja yksilön kokonaisvaltainen terveys pysyy myös eläkkeellä. Palvelun avulla työntekijöiden hiljaista tietoa voidaan siirtää systemaattisesti työnantajalle. Hankkeessa sovelletaan ulkopuolisen fasilitaattorin toimesta design sprint menetelmää. Hankkeen lopputuloksena, marras-joulukuun vaihteessa, syntyy palvelu, joka on yhdistelmä henkilökohtaista ja digitaalista palvelua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Harjuoja

Tiedote

Nextmile – hallitusti eläkkeelle

30.11.2017

Nextmile on uusi palvelu, joka auttaa eläkeikää lähestyviä työntekijöitä valmistautumaan hallitusti ja kokonaisvaltaisesti uuteen elämänvaiheeseen. Palvelun on kehittänyt yrityskulttuurin muotoilutoimisto, konsultointi- ja valmennusyritys Milestone yhteistyössä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.

Lähestyvä eläkeaika on yksi suurimmista elämänmuutoksista, joka ei useinkaan ole läpihuutojuttu vaan herättää pelkoja tai ainakin monia kysymyksiä. Muutos voi syödä voimavaroja jo viimeisinä työvuosina. Moni eläkeaikaa lähestyvä kokee jäävänsä muutoksessa yksin.

Sen sijaan, että eläkeaika nähtäisiin viimeisenä vaiheena elämässä, palvelun ideana on nähdä se uutena vaiheena, joka on täynnä mahdollisuuksia, ja jopa uutena askeleena urapolulla. Markkinaselvityksen ja tutkimusten mukaan yhä useampi jatkaa työuraansa hyvän eläkkeelle valmistautumisen tuloksena.

Työsuojelurahasto tuki palvelun kehittämistä tuotteistusmäärärahalla.

Työmotivaatio korkealle, hiljaisesta tiedosta kiinni

Palvelua myydään työnantajille, jotka tarjoavat sitä eläköitymässä oleville työntekijöilleen työssä jaksamisen ja voimavarojen vapauttamisen tueksi. Sekä työntekijälle itselleen että työnantajalle on palkitsevaa, kun työntekijän henkinen ja fyysinen kunto sekä työmotivaatio säilyvät hyvinä viimeisinä työvuosina.

Lisäksi palvelu auttaa varmistamaan, että työntekijän hiljainen tieto ei katoa vaan saadaan talteen systemaattisesti. Työntekijä pääsee itse suunnittelemaan, miten opit jaetaan mahdollisimman toimivasti.

Selkeää tarvetta kokonaisvaltaiselle palvelulle

Työntekijöiden hallittu siirtyminen eläkkeelle on tunnistettu tukea vaativaksi vaiheeksi jo vuosia sitten Milestonen asiakasprojekteissa.

Myös tutkimukset eläköityvien ja eläkkeelle jääneiden ongelmista liittyen juuri henkiseen ja fyysiseen terveyteen, motivaatio-ongelmiin ja katoavaan hiljaiseen tietoon ovat todistaneet uudenlaisen palvelun tarpeesta.

Hankkeessa sovellettiin palvelumuotoiluun luotua design sprint -metodologiaa. Työpajoissa osallistettiin eri kohde- ja viiteryhmien edustajia ja yhteisöllisten palveluiden kehittämisen asiantuntijoita ideoimaan parhaita ratkaisuja.

Henkilökohtaisesti ja yhteisöllisesti

Nextmile-palvelu lanseerattiin tammikuussa 2018.

Palvelu on sekä henkilökohtainen että yhteisöllinen prosessi. Henkilökohtaisessa osuudessa hyödynnetään digitaalisia työkaluja sekä yksilö- ja pienryhmävalmennusta. Yhteisön rakentuminen verkossa perustuu säännölliseen viestintään ajankohtaisista asioista ja chat-mahdollisuuteen.

Palvelua pilotoidaan kevään 2018 aikana, ja sitä kehitetään edelleen pilotoinnin pohjalta.

Lue lisää www.nextmile.fi

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

-loppuraportti. 2018. Avaa

Valmiimpana kohti uutta elämänvaihetta. Telma-lehti 1-2018. https://telma-lehti.fi/valmiimpana-kohti-uutta-elamanvaihetta