Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan

Hanketiedot

Hankenumero
112220

Hakija
Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Toteuttaja
Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Lisätietoja
Timo Korhonen
timo.t.korhonen@evl.fi

Toteutusaika
1.6.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
30.5.2012
43 200 euroa

Kokonaiskustannukset
86 477 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Kuopion kaupungin ja Nilsiän kaupungin kuntaliitoksen myötä myös Nilsiän seurakunta liittyy Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään ja yhdeksi Järvi-Kuopion alueseurakunnaksi vuoden 2013 alusta lukien. ”Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan” – kehittämishanke toteutetaan ajalla 1.6.2012–31.12.2013 yhteistoiminnallisella kehittämistavalla.

Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Sirpa Syväsen väitöstutkimuksen (2003) ja sen jälkeisten jatkotutkimusten (2005 – 2010) teoreettista viitekehystä ja hyödynnetään niiden tuloksia ja kehittämismetodeja. Kehittämishanke kytkeytyy Dinno – tutkimusohjelmaan http://www.dinno.fi.

Työsuojelurahaston tukemalla kehittämishankkeen laajennuksella tuetaan Nilsiän seurakunnan joustavaa liittymistä Järvi-Kuopion seurakuntaan sekä jo alkaneen Järvi-Kuopion seurakunnan kehittämistyön ja toiminnan vakiinnuttamista.
Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 31.12.2013

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Korhonen

Tiedote

Järvi-Kuopion seurakunta kokosi alueseurakunnat onnistuneesti yhteen

31.12.2013

Järvi-Kuopion seurakunta on luonut tavoitteidensa mukaisen
rakenteen, jossa taloudenhoito ja resurssien käyttö on keskitetty,
mutta seurakuntaelämä toteutuu kahdeksassa omaleimaisessa
alueseurakunnassa.

Kuopion ja Nilsiän kaupunkien kuntaliitoksen myötä Nilsiän
seurakunta liittyi 2013 Kuopion evankelis-luterilaiseen
seurakuntayhtymään yhdeksi Järvi-Kuopion alueseurakunnaksi.

Seurakuntayhtymä toteutti Työsuojelurahaston tuen turvin
kehittämishankkeen, jolla tuettiin Nilsiän seurakunnan joustavaa
liittymistä Järvi-Kuopion seurakuntaan sekä jo alkaneen
Järvi-Kuopion seurakunnan kehittämistyön ja toiminnan
vakiinnuttamista. Yhteistyökumppanina toimi Onnenpari Oy:n
työyhteisökehittäjä
Antti Kokkonen.

Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja Järvi-Kuopion
seurakunta ovat olleet vuodesta 2012 lähtien Tekesin rahoittaman
Dinno-tutkimusohjelman tutkimuskohteita. Tutkimusohjelmaa
käytettiin tämän hankkeen teoreettisena viitekehyksenä.

Monipuolista dialogia

Järvi-Kuopion seurakunnan arjen toiminta on alkanut löytää
uomansa ja työ sujua. Seurakunta on työstänyt
yhteistoiminnallisella kehittämisotteella teemoja, jotka ovat
keskeisiä dialogisen luovuuden, työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden,
motivaation ja oppimisen viitekehyksessä.

Monipuolinen dialogi näistä teemoista, yhteinen suunnittelu,
kokeileminen, peruuttaminen sekä ongelmien ja ristiriitojen rohkea
esille ottaminen ovat luoneet Järvi-Kuopion seurakuntaan
toimintamallin, josta seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja
seurakuntalaiset voivat olla ylpeitä.

Kehittämismenetelmiä ovat olleet yhteistoiminnalliset info- ja
alkukartoitustilaisuudet, temaattinen pienryhmätyöskentely,
keskinäiset tutustumiskäynnit, temaattiset työryhmät,
vuorovaikutustaitovalmennus sekä kehittäjän ja eri ammattiryhmien
kahdenkeskiset keskustelut.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Kokkonen Antti. 2013. Nilsiän Liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan – yhteistoiminnallinen kehittämishanke 2012–2013 Avaa