Ninth European Conference on Noise Control, EURONOISE 2012, 10.-13.6.2012, Tsekin tasavalta

Hanketiedot

Hankenumero
112032

Hakija
Anna Ruhala

Toteuttaja
Anna Ruhala

Lisätietoja
Anna Ruhala
anna.ruhala@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 15.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 540 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2012

Tiivistelmä

Ninth European Conference on Noise Control, EURONOISE 2012, 10.-13.6.2012, Tsekin tasavalta

Hankkeen tavoite on osallistua kansainväliseen Euronoise-kongressiin Prahassa, Tsekin tasavallassa 10.-13.6.2012. Kongressi on Euroopan tärkein melua käsittelevä kongressi. Sinne odotetaan yli 500 osallistujaa.

Esitykseni kongressissa käsittelee Työsuojelurahaston rahoittamaa Kuulonsuojainten käytettävyys vajaakuuloisilla -tutkimusta (hankenumero 108328). Tutkimuksen tavoitteena on pienentää tapaturma- ja onnettomuusriskiä työpaikoilla. Tutkimus kohdistuu käytettävyyden kannalta optimaalisten kuulonsuojainratkaisujen löytämiseen vajaakuuloisille suojaimien käyttäjille. Erityispaino tutkimuksella on selvittää puheen ja signaalin ymmärrettävyyttä kuulonsuojaimen kanssa ja ilman suojainta normaalisti kuuleviin verraten. Tulosten perusteella arvioidaan vajaakuuloisten käyttöön soveltuvimmat kuulonsuojainratkaisut sekä kuulonsuojaimien mahdolliset kehitystarpeet.

Kongressissa esitettävistä tutkimustuloksista julkaistaan tieteellinen artikkeli vuoden 2012 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Ruhala

Tiedote

Vajaakuuloisten puolesta

15.8.2012

Työterveyslaitoksen tutkija
Anna Ruhala esitteli isossa melukonferenssissa
tutkimusta, jossa pyrittiin löytämään parhaat mahdolliset
kuulosuojaimet vajaakuuloisille. Euroopan tärkein melua käsittelevä
konferenssi järjestettiin kuluvana vuonna 10.–13. kesäkuuta Tšekin
tasavallassa. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta (108328) ja
Ruhalan osallistumista stipendillä.

Konferenssin tieteellisestä ohjelmasta vastasivat 83 kutsuttua
ja 203 ilmoittautunutta puhujaa. Konferenssissa kuultiin 286
esitelmää, muita tiedetapahtumia oli 48, lisäksi esillä oli
postereita.

Suomessa ei juuri ole melualan lisäkoulutusta, joten alan
tutkijat, asiantuntijat ja työnantajat käyvät näissä
konferensseissa. Niinpä näissä kokouksissa solmittavat suhteet
voivat poikia jopa työtilauksia. Muutama suomalaistutkija ilmaisi
heti kiinnostuksensa yhteistyöhön Ruhalan kanssa.

Ruhala sai saamastaan palautteesta paljon jatkotutkimusideoita.
Kuullut esitykset ja yhteiset ideoinnit virittivät näkökulmia myös
tutkimuksen hyödyntämiseen. Ruhala ja kumppanit näet miettivät,
miten voisi tuottaa aineistoa tai työkaluja pienille ja
keskisuurille yrityksille, joilla ei muuten ehkä ole varaa
Työterveyslaitoksen palveluihin.

Konferenssissa esitetyistä tutkimustuloksista julkaistaan
tieteellinen artikkeli vuonna 2012.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.euronoise2012.cz