NIVA kurs: Förebyggande av arbetsoförmåga – Sociopolitiska utmaningar för praktik och forskning

Hanketiedot

Hankenumero
118149

Hakija
Jennie Nyman

Toteuttaja
Jennie Nyman

Lisätietoja
Jennie Nyman
jennie.nyman777@gmail.com

Toteutusaika
11.6.2018 - 13.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 085 euroa

Tulokset valmistuneet
13.8.2018

Tiivistelmä

Som en del av mina doktorandstudier deltar jag i en av NIVA organiserad utbildningshelhet som faller inom ramarna för förebyggande av arbetsoförmåga (Work Disability Prevention). Denna kurs är den tredje och sista i helheten och har underrubriken Sociopolitiska utmaningar för praktik och forskning. Under kursen möts både forskare och praktiserande inom arbetshälsa och deltar i undervisning, föreläsningar och gruppdiskussioner för att få en större förståelse för de olika sociala- och politiska system som inverkar bla på återgång till arbetslivet efter arbetsohälsa. Under kursen diskuteras och jämförs systemen i de lika länderna, kursen har deltagare från ca 10 länder och deras inverkan på både praktik och upplägg samt tolkning av bla forskning. Denna kurs är unik i världen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jennie Nyman

Tiedote

Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyn sosiaalipoliittiset haasteet esillä NIVA:n kurssilla Tanskassa

13.8.2018

Linköpingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lisensiaattityötään tekevä Jennie Nyman osallistui työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemisen sosiaalipoliittisia haasteita käsittelevään kurssiin11.-15.6.2018 Skodsborgissa, Tanskassa. Kurssin järjesti pohjoismainen työterveyden ja työturvallisuuden koulutusinstituutti NIVA. Työsuojelurahasto tuki Nymanin kurssiosallistumista matkastipendillä.

NIVA:n Work Disability Prevention – Sociopolitical challenges for practice and research -kurssi oli suunnattu alan tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja työterveyshuollon ammattilaisille. Nyman suoritti kurssin osana lisensiaattikoulutuksensa aineopintoja. NIVA:n kurssi tarjosi Nymanille paremman käsityksen siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät toimivat eri maissa ja kuinka ne vaikuttavat työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn ja työelämään paluuseen sairausloman jälkeen.

Nymanin oma lisensiaattityö käsittelee unihäiriöitä ja stressin varhaista havaitsemista. Hän esitteli kurssin aikana myös työn alla olevaa lisensiaatintutkimustaan muille osallistujille.

Toimittaja
Joanna Sinclair