Niva-kurssi: 7th International course on safety research (6005), 7 .- 11.6.2010, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
110230

Hakija
Janne Sinisammal

Toteuttaja
Janne Sinisammal

Lisätietoja
Janne Sinisammal
janne.sinisammal@oulu.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 15.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
800 euroa

Kokonaiskustannukset
2 195 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2010

Tiivistelmä

Kahdesta viikon mittaisesta jaksosta koostuvan Nivan 7th International Course on Safety Research -kurssin ensimmäisen viikon tavoitteena on tarjota rautaisannos onnettomuuksien ja tapaturmien tutkimisesta ja ennaltaehkäisystä, joista käsitellään perusperiaatteet ja keskeisimmät teoriat. Kurssi koostuu esitehtävistä, luennoista ja ryhmätöistä. Kurssilla käsiteltävät asiat ovat hyödynnettävissä heti kurssin jälkeen Oulun yliopiston työtieteen eri tutkimushankkeissa ja omissa jatko-opinnoissani. Lisäksi on alustavasti sovittu kurssilla käsiteltävien aiheiden jatkokäsittely syksyllä 2010 työtieteen jatko-opintoseminaarin yhteydessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Sinisammal

Tiedote

Työturvallisuutta kehitettiin tutkijaryhmissä

15.8.2010

Janne Sinisammal osallistui seitsemännelle
kansainväliselle Niva-kurssille, jossa tutkitaan työturvallisuutta.
Tanskassa paneuduttiin 7.-11. kesäkuuta 2010 työturvallisuuden
kehittämismenetelmiin ja perusteisiin. Suuri osa työstä sujui
pienryhmissä keskustellen. Sinisammal oli saanut osallistumiseensa
Työsuojelurahaston matkastipendin.

Seitsemäs Niva-kurssi koostuu kahdesta viikon jaksosta.
Ensimmäisellä viikolla oli määrä saada rautaisannos onnettomuuksien
ja tapaturmien tutkimisesta ja ehkäisystä. Suuri osa kurssiajasta
käytettiin peruskäsitteiden selventämiseen, myös
tapaturmateorioiden ja turvallisuuden mittaamiseen ongelmiin kului
runsaasti aikaa. Opettajien valitsemia tieteellisiä artikkeleita
analysoitiin niin ikään pienryhmissä ja paritöinä.

Sinisammal arvioi, että kurssin keskeisintä antia oli
mahdollisuus epäviralliseen kanssakäymiseen pohjoismaiden
tutkijakollegoiden kanssa. Samalla tarjoutui mahdollisuus
keskustella eturivin kokeneiden tutkijoiden ja opettajien kanssa
työturvallisuuden kehittämisen ja interventioiden
erityiskysymyksistä.

Sinisammal aikoo hyödyntää kurssilla käsiteltyjä asioita heti
Oulun yliopiston työtieteen tutkimuksissa ja omissa
jatko-opinnoissaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen