Niva-kurssi: 7th International course on safety research (6005), 7.-11.6.2010, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
110231

Hakija
Johanna Pulkkinen

Toteuttaja
Johanna Pulkkinen

Lisätietoja
Johanna Pulkkinen
johanna.pulkkinen@tut.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 15.8.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
800 euroa

Kokonaiskustannukset
3 440 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2010

Tiivistelmä

Osallistuin kansainvälisen Safety Research –kurssin ensimmäiseen osaan Tanskassa (7-11.6.2010). Kurssin järjesti NIVA. Kurssin tarkoituksena on tarjota osanottajille perustietoa tapaturmista ja niiden ehkäisystä. Kurssin ensimmäisessä osassa käsiteltiin aihealueen olennaisia käsitteitä (esim. turvalisuuskulttuuri, turvallisuusilmapiiri, tapaturma) ja teorioita. Tutkimusmenetelmät ja tutkimussuunnitelmat olivat myös tärkeitä aiheita kurssilla. Luennoitsijat olivat turvallisuusalan tunnettuja asiantuntijoita. Kurssin toinen osa järjestetään maaliskuussa 2011 Kangasalla Suomessa. Kurssi soveltuu osaksi jatko-opintojani.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen

Tiedote

Uusia näkökulmia turvallisuusalaan

15.8.2010

Tohtoritason opetus turvallisuusalan tutkimuksesta ja
turvallisuuteen liittyvistä asioista toteutui Tanskassa
järjestetyssä kurssissa
Johanna Pulkkisen mielestä. Kurssilla luennoitiin
muun muassa turvallisuuden tärkeydestä, turvallisuuskulttuurista,
turvallisuuskulttuurin mittaamisesta, epävarmuuden hallitsemisesta,
turvallisuusjohtamisesta, turvallisuuskommunikaatiosta,
johtamisesta, riskeistä ja tapaturmien synnyn teorioista.
Työsuojelurahasto tuki Pulkkisen kurssimatkaa.

Kurssi lisäsi verkostoitumista

 

Kurssin luennoitsijat olivat alansa huippunimiä ja tavoitteena oli
myös luoda verkostoja muiden kurssilaisten kanssa. Heitä oli
viidestä eri maasta, yhteensä 17 opiskelijaa.

 

Tanskassa järjestetty kurssi oli osa laajempaa kokonaisuutta,
jonka toinen osa järjestetään vuonna 2011 Kangasalla. Näiden kahden
kurssin välissä Johanna Pulkkinen tekee annettuja tehtäviä ja lukee
artikkeleita. Suoritettuaan koko kurssikokonaisuuden, Pulkkinen voi
sisällyttää sen turvallisuusalan jatko-opintoihin. Tanskassa
järjestetyllä kurssilla vain muutamalla opiskelijalla oli sama
tekninen tausta kuin Pulkkisella. Hänestä kurssin suurin anti
muodostui keskusteluista.

Toimittaja
Sinikka Luhtasaari