Niva-kurssi Indoor Climate and Health – Building dampness and use of energy in buildings, 31.3.-4.4.2014, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114063

Hakija
Vuokko Lappalainen

Toteuttaja
Vuokko Lappalainen

Lisätietoja
Vuokko Lappalainen
vuokko.lappalainen@uef.fi

Toteutusaika
31.3.2014 - 30.4.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 450 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2014

Tiivistelmä

Yli puolet suomalaisista työskentelee ei-teollisissa työpaikoissa, kuten kouluissa, toimistoissa ja sairaaloissa, joissa ei ole erityistä työperäistä epäpuhtauslähdettä. Näissä rakennuksissa oleskelee paljon ihmisiä samanaikaisesti, mikä asettaa haasteita riittävän ilmanvaihdon toteuttamiselle. Rakennusten sisäilman laatua heikentävät myös ulkoilmasta, rakenteista tai materiaaleista peräisin olevat epäpuhtaudet. Energiansäästöpaineet lisäävät riskiä ilmanvaihdon alentamiseen, mikä hidastaa epäpuhtauksien ja kosteuden poistumista ilmasta. Tämä puolestaan lisää riskiä veden tiivistymiseen ja kosteusvaurioiden syntymiseen. Sisäilmaongelmat aiheuttavat lyhyt- ja pitkäaikaisia terveysvaikutuksia sekä viihtyvyys- ja hajuhaittoja. Työntekijälle voi aiheutua huonosta sisäilman laadusta pitkiä sairauslomia ja -kierteitä, jotka puolestaan aiheuttavat kustannuksia työnantajalle ja lopulta yhteiskunnalle.

Hankkeen tarkoituksena on osallistua NIVA:n (The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) järjestämälle kurssille ” Indoor climate and Health: Building dampness and use of Energy in Buildings” (31.3.-4.4.2014, Uppsala, Ruotsi). Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat sisäilmaongelmien riskinarviointiin ja -hallintaan sekä energian säästämisestä ja kosteusvaurioista aiheutuneiden sisäilmaongelmien teknisiin ja terveydellisiin näkökulmiin. Kurssilta hankittua osaamista ja verkostoja voidaan hyödyntää uusissa sisäympäristöihin liittyvissä tutkimushankkeissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Lappalainen

Tiedote

Sisäilmaongelmien tutkimus ei etene

30.4.2014

Sisäilmaongelmien tutkimus tuntuu seisahtuneen oireiden ja
rakennuksen ongelmien todisteluun, vaikka näiden välillä on jo
havaittu selvä yhteys. Näin arvioi
Vuokko Lappalainen, joka osallistui Niva-kurssille
Ruotsin Uppsalassa 31.3.–4.4.2014. Työsuojelurahasto tuki
Lappalaisen osallistumista stipendillä.

Lappalainen, Itä-Suomen yliopiston sisäilma- ja työhygienian
tutkimusryhmän tutkija, suuntaisi tutkimusvaroja altistavien
tekijöiden mittaamiseen ja ongelmien havainnointiin. Hänen mukaansa
tärkeintä ongelmallisissa kohteissa on löytää ongelma, saada
rakennukset kuntoon ja turvata ympäristö rakennusten
käyttäjille.

Nivan eli pohjoismaisen työsuojelukoulutusinstituutin kurssilla
paneuduttiin siihen, miten kosteusvauriot ja energian säästäminen
vaikuttavat terveyteen ja sisäilman laatuun. Kurssi sisälsi
luentoja, keskustelua ja pienryhmätyötä. Luennoitsijat olivat
pohjoismaisia tutkijoita ja professoreja, ja Lappalainen luonnehtii
kurssimateriaaleja laadukkaiksi.

Luentojen välillä ja ruokailuissa keskusteltiin vilkkaasti.
Lappalainen sanoo saaneensa paljon tärkeää tietoa ja uusia
näkökulmia väitöskirjatyöhönsä.

Kurssilla havaittiin samankaltaisten sisäympäristöongelmien
vaivaavan työympäristöjä kaikissa Pohjoismaissa. Kurssilta saatuja
verkostoja ja osaamista voi hyödyntää uusissa sisäympäristöjen
tutkimushankkeissa. Lappalainen arvioi, että erityisesti
Työterveyslaitoksen sekä Lundin ja Aalborgin yliopistojen kanssa on
aineksia alan yhteistyöhön.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.niva.org