Niva-kurssi Indoor Climate and Health – Building dampness and use of energy in buildings, 31.3.-4.4.2014, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114025

Hakija
Marianna Luoma

Toteuttaja
Marianna Luoma

Lisätietoja
Marianna Luoma
marianna.luoma@mamk.fi

Toteutusaika
29.3.2014 - 30.4.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 340 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2014

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston myöntämällä stipendillä osallistun NIVA:n järjestämälle kurssille ”Indoor climate and health – Building dampness and use of energy in buildings”. Kurssi pidetään 31.3. – 4.4.2014 Uppsalassa Ruotsissa.

Kurssin luennot antavat hyvän katsauksen aihepiiriin mutta perehdyttävät myös yksityiskohtaisesti esimerkiksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja hiukkasten terveysvaikutuksiin ja erilaisiin interventiotutkimuksiin. Luennoitsijat ovat pohjoismaisia alan asiantuntijoita. Opetuskielenä on englanti ja luentoaineistot on jaettu osallistujille etukäteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marianna Luoma

Tiedote

Niva antoi talotekniikkaan opetusoppia

30.4.2014

Ruotsin Uppsalassa järjestetyllä Niva-kurssilla paneuduttiin siihen, miten kosteusvauriot ja energian säästäminen vaikuttavat terveyteen ja sisäilman laatuun. Mikkelin ammattikorkeakoulun talotekniikan yliopettaja Marianna Luoma oli yksi osallistujista. Hän aikoo hyödyntää kurssin antia opetuksessaan ja insinööriopiskelijoiden opinnäytetöiden ohjauksessa. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Luomalle matkastipendin kurssiajaksi, 31.3.–4.4.2014.

Luoma arvostaa sitä, että Niva, pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti, järjestää säännöllisesti sisäilmakurssin. Uppsalassa hän ehdotti aihetta Nivan seuraavalle sisäilmakurssille. Luoma kertoo saaneensa hyödyllisiä kontakteja alan ammattilaisiin.

Kurssin luennoitsijat olivat alan asiantuntijoita Pohjoismaista, mutta opetuskielenä käytettiin englantia. Luoman mukaan tilaisuus antoi hyvän katsauksen lähinnä Ruotsissa ja Norjassa viime vuosina tehtyihin tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin. Suomalaiset tutkijat eivät juuri esiintyneet.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.niva.org