NIVA-kurssi Kipu ja Työ

Hanketiedot

Hankenumero
116043

Hakija
Marjatta Reilimo

Toteuttaja
Marjatta Reilimo

Lisätietoja
Marjatta Reilimo
marjatta.reilimo@fimnet.fi

Toteutusaika
19.4.2016 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Tavoitteet
Niva (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) -kurssin Work and Pain tavoitteena on perehtyä kivun kroonistumiseen ja kroonisen kivun liittymiseen työkykyyn.

Menetelmät
Kurssilla käydään läpi kivun kroonistumisen periaatteita. Luennoilla ilmenee että perifeerisen sensitisaation mekanismit ovat pääosin selvillä, mutta sentraalisen sensitisaation mekanismit ovat edelleen epäselviä. Kroonisessa kivussa kipu ja unettomuus liittyvät usein yhteen. Epäselvää on edelleen ilmaantuuko kipupotilaalle ensin unettomuus vai krooninen kipu. Vuorotyössä on kasvanut unettomuuden riski. Unettomuuden on todettu lisäävän kipuja aiheuttamalla hyperalgesiaa. Vuorotyössä olevilla terveillä ihmisillä kivuliaisuus on lisääntynyt unideprivaation jälkeen. Taaksepäin suuntautuva vuorotyön kierto ts. ilta-aamu -siirtymät lisäävät myös tuki- ja liikuntaoireiden esiintymistä.

On vain keskivahvaa näyttöä esimerkiksi alaselkäkivulle altistavista tekijöistä (asento, raskas fyysinen työ, nostaminen, psykososiaaliset tekijät, nuori ikä ja korkea BMI). Niskakivuissa keskivahvaa näyttöä on psykososiaalisista tekijöistä, tupakoinnista, sukupuolesta, asennosta ja liitännäissairauksista. Olkapääkivussa keskivahvaa näyttöä on raskaasta fyysisestä työstä ja psykososiaalisista tekijöistä. Krooniseen kipuun liittyvä pelko (mm. liikkumisen pelko, eli fear of movement) alentaa toimintakykyä enemmän kuin kipu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjatta Reilimo

Tiedote

Kipu ja unettomuus käsi kädessä

30.4.2016

Kipu ja unettomuus liittyvät usein yhteen. Edelleen on epäselvää, ilmaantuuko kipupotilaalle ensin unettomuus vai krooninen kipu, todetaan suomalaisessa kipututkimuksessa.

Selkäkivun, niskakivun tai olkapääkivun altistavista tekijöistä ei ole vahvaa näyttöä. Vuorotyö lisää unettomuuden riskiä, ja lisäksi unettomuuden on todettu lisäävän hyperalgesiaa. Kivun lisääntymisen takana olevat mekanismit ovat edelleen epäselviä.

Aiheesta olisi hyvä tehdä mikropitkittäiskenttätutkimuksia. Myös työpaikalla tehtävät tutkimusasetelmat ja työpaikkaorganisaatiotutkimukset ja apuvälineet, psykososiaaliset tekijät kuten tuki, työn rajat ja työn hallinta ovat suositeltavia aiheita kipututkimuksen alueella.

Tutkija Marjatta Reilimo esitteli uutta tutkimustaan Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Healthin eli NIVAn kurssilla Oslossa, Norjassa, huhtikuussa 2016. 

NIVA on Pohjoismaiden ministerineuvoston perustama, ja se kerää huippuasiantuntijoita ja tietoa Pohjoismaista. Niva-kurssilla Work and Pain, jonne Reilimo osallistui, esiteltiin viimeisin tutkimustieto kroonisesta kivusta ja kroonisen kivun liittymisestä työkykyyn.

Toimittaja
Terhi Friman