Niva-kurssi Occupational Exposure to Electromagnetic Fields and Optical Radiation – detection and prevention of health risks (6102), 21.-25.3.2011, Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
110432

Hakija
Maria Tiikkaja

Toteuttaja
Maria Tiikkaja

Lisätietoja
Maria Tiikkaja
maria.tiikkaja@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2011 - 30.4.2011

Työsuojelurahaston päätös
21.10.2010
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2011

Tiivistelmä

Hanke on osallistuminen NIVA-kurssille työperäisestä altistumisesta sähkömagneettisille kenttille ja optiselle säteilylle, sekä niiden terveysriskien arvioinnista ja vähentämisestä. Kurssilla esitellään nykyisiä ja tulevia sähkömagneettisten kenttien ja optisen säteilyn teknologiota ja säteilylähteitä työympäristöissä. Lisäksi esitellään mahdollisia altistuksen terveysriskejä, sekä metodeja sen vähentämiseen, jotta sähkömagneettisten kenttienn ja opitsen säteilyn EU direktiivin vaatimukset toteutuisivat. Erityisesti käsitellään erilaisten altistuslähteiden käytännöllistä riskinarviointia ja direktiivin tiettyjä sovelluksia (erityisessä riskissä olevat työtekijät). Kurssilla saavutetut tulokset heijastuvat osallistujan omaan osaamiseen ja mahdollisimman hyvään suoriutumiseen tutkimustyössä sähkömagneettisten kenttien ja optisen säteilyn alalla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja

Tiedote

Sähkömagneettisten kenttien säteily tiedostettava

30.4.2011

Maria Tiikkaja osallistui 21.–25. maaliskuuta 2011
järjestetylle Niva-kurssille, joka järjestettiin Suomen Lapissa,
Saariselällä. Tiikkaja mieltyi kurssilla sekä sen tieteelliseen
että käytännölliseen antiin. Kurssi antoi vähintään yleistasoisen
käsityksen sähkömagneettisten kenttien ja optisen säteilyn
terveysvaikutuksen tutkimuskohteista ja käytännön sovelluksista,
epidemiologiasta dosimetriaan. Työsuojelurahasto tuki Tiikkajan
osallistumista stipendillä.

Kurssi oli Niva-koulutuksen työterveysalan kurssi
sähkömagneettisten kenttien ja optisen säteilyn työterveyshaitoista
sekä niiden ehkäisystä. Niva on pohjoismainen työterveyshuollon ja
työsuojelun jatkokoulutusinstituutti.

Kurssilla paneuduttiin erityisesti altistuslähteiden
riskinarviointiin ja EU-direktiivin sovelluksiin erityisriskisistä
työntekijöistä.

Tiikkaja haki kurssilta ammattitaitonsa vahvistamista. Lisäksi
hän osallistui jatko-opintoihinsa sopivaan koulutukseen. Hän
onnistui myös luomaan ulkomaisiin kollegoihin kontakteja, joista
voi olla hyötyä tulevissa tutkimushankkeissa.

Tiikkaja uskoo, että kurssilla saavutetut tulokset heijastuvat
hänen osaamiseensa. Näin hän suoriutuu mahdollisimman hyvin
sähkömagneettisten kenttien ja optisen säteilyn
tutkimustyöstään.

Toimittaja
Hannu Kaskinen