Niva-kurssi Positive Psychology at work -towards flourishing workplaces (6306), 25. – 29.8.2013, Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
113145

Hakija
Mervi Heikkinen-Ehoniemi

Toteuttaja
Mervi Heikkinen-Ehoniemi

Lisätietoja
Mervi Heikkinen-Ehoniemi
meheikki@gmail.com

Toteutusaika
25.8.2013 - 30.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 300 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2013

Tiivistelmä

Niva:n järjestämä kansainvälinen Positive Psychology at Work –Towards Flourishing Workplaces -kurssi järjestetään Maarianhaminassa 25.-29.8.2013. Kurssi keskittyy tarkastelemaan työhyvinvointia positiivisen psykologian näkökulmasta, kuten työn imua, organisaatioiden hyvinvointia, johtajuutta ja innovatiivisuutta. Kurssin tavoitteena on antaa ajantasaista tietoa positiivisen psykologian näkökulmasta tehdystä tutkimustyöstä työ- ja yksilövoimavarojen kehittämiseksi, tarkastella aihetta teoreettisesti, herättää tutkimusmetodologista keskustelua ja innovoida erilaisia interventiostrategioita. Kurssille osallistuminen Työsuojelurahaston matkastipendillä tukee väitöskirjatyötä, jonka aiheena on Luokanopettajan työhyvinvointi voimaantumisen ja työn imun näkökulmasta.

Kurssin luennoitsijoita ovat:
Jari Hakanen, Senior researcher, Finnish Institute of Occupational Health, Suomi
Salla Toppinen-Tanner, Team Leader, Finnish Institute of Occupational Health, Suomi
Wilmar Schaufeli, Professor, University of Utrecht, The Netherlands
Marisa Salanova, Professor, Jaume I Universitat
Dirk Van Dierendonck, Associate Professor, Erasmus University, The Netherlands
Carolyn M. Youssef-Morgan, Dr., Redding Chair of Business, Bellevue University, USA
Tommy Larvi, HRD Consultant, Finnish institute of Occupational Health
Lisa Vivoll-Straume, Discipline director of MINDS: AS and PhD stipendiat, Norway
Outi Piisilä, Development Manager, Savon Kuljetus Oy, Finland

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Heikkinen-Ehoniemi

Tiedote

Positiivinen psykologia edistää työhyvinvointia

30.9.2013

Mervi Heikkinen-Ehoniemi osallistui
Työsuojelurahaston tuen turvin NIVA:n (The Nordic Institute for
Advanced Training in Occupational Health) järjestämälle
kansainväliselle Positive psychology at work -kurssille
Maarianhaminassa 25.–29.8.2013.

Kurssi keskittyi positiivisen psykologian merkitykseen
työhyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. Lähtökohtana oli
kehittää jotain jo olemassa olevaa hyvää, ei poistaa työelämän
negatiivisia tekijöitä tai seurauksia.

Kurssin aikana osallistujat tarkastelivat aihetta
luennoitsijoiden esittämillä teorioilla, tutkimustuloksilla sekä
toiminnallisilla harjoituksilla.

Luennoitsijat toivat onnistuneesti esille tutkimustulosten
pohjalta positiivisen psykologian merkityksen työhyvinvoinnin
edistäjänä erilaisista näkökulmista, joita olivat muun muassa työn
imu, tiimitoiminta ja työstä palautuminen.

Heikkinen-Ehoniemi sai kurssilta monipuolista taustatietoa
positiivisesta psykologiasta, joka auttaa hahmottamaan
työhyvinvoinnin ilmiötä kokonaisuudessaan entistä paremmin.

Erityisesti työn imun tutkijoiden tutkimustulokset edistävät
Heikkinen-Ehoniemen omaa työtä. Hän hahmotti työn imua
teoreettisesti entistä paremmin, mutta katsoo ajattelunsa
laajentuneen myös käsitteen taustatekijöihin.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://niva.org/start