NIVA-kurssi: What Works: Moving Your OSH Information to Action Utilizing Best Practices of Digital Media, 22.-24.5.2018, Kööpenhamina, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
118006

Hakija
Milja Koponen

Toteuttaja
Milja Koponen

Lisätietoja
Milja Koponen
milja.koponen@ttl.fi

Toteutusaika
21.5.2018 - 4.6.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2018
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 500 euroa

Tulokset valmistuneet
4.6.2018

Tiivistelmä

NIVA-kurssin tavoitteena oli tutustuttaa osallistujat hyviksi havaittuihin, nykyaikaisiin viestintämenetelmiin ja tekniikoihin työterveyden alalla. Sosiaalisen median hyödyntäminen tehokkaasti oli yksi aihealue, mutta lisäksi käsiteltiin mm. Wikipedian käyttöä, blogikirjoittamista, videoiden hyödyntämistä ja mobiiliapplikaatioita. Koulutuksessa ei perehdytty syvällisesti viestintätoteutusten tekniseen puoleen, vaan asioita pohdittiin enemmän siitä näkökulmasta, miten tutkimustuloksista saadaan vaikuttavia ja viesti perille erilaisille kohderyhmille. Tutkijoilla on vastuu tuoda esiin tuloksiaan paitsi tieteelliselle vertaisryhmälle, myös päättäjille, kuluttajille, ja muulle ns. suurelle yleisölle. Nykykäytännöillä se on helpompaa kuin ennen, mutta vaatii asennemuutosta ja opettelua tutkijayhteisöltä. Työterveysviestinnällä usein pyritään muuttamaan kohdeyleisön käyttäytymistä (esim. käyttämään suojaimia). Tällöin on tärkeää tuntea sosiaalisen markkinoinnin periaatteet ja kanavat joita pitkin viestiä voi levittää eteenpäin tehokkaasti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Milja Koponen

Tiedote

Kohdennettu viesti menee perille

4.6.2018

Kohdennettu viestintä on entistä tärkeämpää myös tiedemaailmassa. Tutkija Milja Koponen osallistui digitaalisen median Niva-kurssille, jossa perehdyttiin laajasti terveysviestintään.

Työterveysviestinnällä pyritään usein muuttamaan kohdeyleisön käyttäytymistä, kuten käyttämään suojaimia. Tällöin on tärkeää tuntea sosiaalisen markkinoinnin periaatteet ja kanavat, joita pitkin viestiä voi levittää eteenpäin tehokkaasti.

Niva-kurssilla What Works: Moving Your OSH Information to Action Utilizing Best Practices of Digital Media, joka järjestettiin 22.-24.5.2018 Kööpenhaminassa, etsittiin vaikuttavia keinoja viedä tutkimustietoa erilaisten yleisöjen saataville hyödyntäen modernin digitaalisen viestinnän luomia mahdollisuuksia.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Koponen sai seminaarista uutta tietoa digitaalisesta viestinnästä ja hän aikoo viedä saamaansa tietoa käytäntöön. Työsuojelurahasto tuki Milja Koposen osallistumista seminaariin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman