NIVA Occupational Hazards and Reproductive Health, 3-6.11.2014, Espoo

Hanketiedot

Hankenumero
114457

Hakija
Mikko Herrala

Toteuttaja
Mikko Herrala

Lisätietoja
Mikko Herrala
mikko.herrala@uef.fi

Toteutusaika
10.10.2014 - 10.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
29.10.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
10.12.2014

Tiivistelmä

Hanke on osallistuminen NIVA (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) -kurssille. Kurssilla käsitellään työperäisiä riskejä ja niiden vaikutusta lisääntymisterveyteen. Siellä esitellään erilaisia työperäisiä riskejä kuten melu, liuottimet ja sähkömagneettiset kentät, sekä niiden vaikutuksia lisääntymisterveyteen.

Kurssilla perehdytään epidemiologisiin tutkimusmenetelmiin, tutkimusrekistereihin, rekisteritutkimukseen, tutkimustiedon etsintään ja tutkimustulosten tulkintaan sekä tieteellisten artikkeleiden lukemiseen. Kurssilla käsitellään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja sen eroja Pohjoismaissa.

Kurssin menetelminä ovat luennot, keskustelut ja erilaiset ryhmätyönä tehtävät harjoitukset. Kurssille osallistumisen tavoitteena on parantaa osallistujan ammattitaitoa ja lisätä osaamista epidemiologisen tutkimuksen teossa. Kurssin jälkeen osallistuja voi hyödyntää kurssilla oppimiaan asioita omassa tutkimustyössään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Herrala

Tiedote

Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksiin etsitään vastauksia

10.12.2014

Vuoden 2014 alussa alkanut kansainvälinen GERoNiMO-projekti (Generalised EMF Reserch using Novel Methods) paikkaa aukkoja sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksia koskevissa tiedoissa ja pyrkii myös vähentämään ihmisten altistumista.

Viisivuotiseen hankkeeseen osallistuu 19 tutkimuslaitosta 13 maasta. Suomesta mukana ovat Itä-Suomen yliopisto ja Työterveyslaitos.

Nuorempi tutkija Mikko Herrala Itä-Suomen yliopistosta on mukana hankkeessa tutkimassa välitaajuisten ja radiotaajuisten kenttien terveysvaikutuksia.

Radiotaajuisten kenttien osalta tutkimustietoa on jo melko paljon olemassa, mutta tulokset ovat edelleen ristiriitaisia.

Välitaajuisten kenttien vaikutuksia puolestaan on tutkittu hyvin vähän, joten tutkimus tuottaa paljon uutta tietoa aiheesta.

Herrala osallistui Espoon Hanasaaressa marraskuussa 2014 NIVAn (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health) kurssille, joka käsitteli työntekijöille työtehtävissä aiheutuvia riskejä ja niiden vaikutuksia lisääntymisterveyteen. Työsuojelurahasto tuki kurssille osallistumista matkastipendillä.

Herrala esitteli kurssilla posterin omasta ja tutkimusryhmänsä tutkimuksesta, joka selvittää välitaajuisten ja radiotaajuisten kenttien vaikutuksia.

Pääpaino esityksessä oli epidemiologisessa tutkimuksessa, joka koskee kassatyöntekijöiden altistumista varashälytinten aiheuttamille välitaajuisille kentille.

Oletuksena on ylipäätään, että vaikka sähkömagneettisten kenttien vaikutukset eivät olisi suuria, väestötasolla niillä voi olla merkitystä, koska altistuneiden määrä on hyvin suuri.

Tuloksia julkaistaan projektin kuluessa: ensimmäiset tulokset ovat todennäköisesti käytettävissä vuoden 2015 lopulla.
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.crealradiation.com/index.php/en/geronimo-home

www.niva.org