NIVA Roadmap to World Class Safety – New Approaches in Safety Research, 4.-8.2.2013, Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
113017

Hakija
Henriikka Kannisto

Toteuttaja
Henriikka Kannisto

Lisätietoja
Henriikka Kannisto
henriikka.kannisto@ttl.fi

Toteutusaika
4.2.2013 - 28.2.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
700 euroa

Kokonaiskustannukset
750 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2013

Tiivistelmä

NIVA:n järjestämä kansainvälinen Roadmap to World Class Safety – New Approaches in Safety Research kurssin II osa järjestetään Espoossa 4.-8.2.2012. Kurssi keskittyy työturvallisuustutkimuksen uusiin lähestymistapoihin: mitkä ovat sujuvan, turvallisen ja virheettömän työn avaintekijöitä. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille ajantasaista tietoa tapaturmista ja niiden torjunnasta sekä turvallisuuden edistämisen menestystekijöistä. Kurssin ensimmäinen jakso pidettiin keväällä 2012.

Kurssin toisen jakson painopistealueita ovat turvallisuusjohtaminen ja resilienssi, teollisuuden palveluntuottajien turvallisuusjohtaminen, vuokra- ja mobiilityön turvallisuus, turvallisuuden edistäminen kasvavassa epävarmuudessa, turvallisuuden sosiaalipsykologia sekä turvallisuuden kehittäminen esimieslähtöisen viestinnän keinoin.

Kurssin luennoitsijoita ovat:
Johnny Dyreborg, Dr., Senior researcher, National Research Centre for the Working Environment, Kööpenhamina
Gudela Grote, Professor, ETH Zürich, Sveitsi
Erik Hollnagel, Professor, University of Southern Denmark, Tanska
Ursula Hyrkkänen, Dr., Director of R&D-program “Future Work”, Turku University of Applied Sciences, Suomi
Jouni Kivistö-Rahnasto, Professori, Tampereen teknillinen yliopisto, Suomi
Anders Pousette, Dr., University of Gothenburg, Ruotsi
Kaija Leena Saarela, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, Suomi
Jorma Saari, Professori Emeritus
Anna-Maria Teperi, Dr., Development Manager, Helsingin kaupunki, Suomi

Hankkeen vastuuhenkilö

Henriikka Kannisto

Tiedote

Kurssilta sujuvasti tapaturmatietoutta

28.2.2013

Työterveyslaitoksen tutkimusinsinööri
Henriikka Ratilainen osallistui
turvallisuustutkijoiden ja -asiantuntijoiden NIVA-kurssin toisen
osaan 4.–8. helmikuuta 2013 Espoossa. Ratilainen esitteli kurssilla
Työsuojelurahaston rahoittamaa Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä –
Inhimillisten virheiden vähentäminen työpaikoilla -hanketta
(111093). Kurssilla keskityttiin ajantasaiseen tietoon tapaturmista
ja niiden torjunnasta. Työsuojelurahasto tuki Ratilaisen
osallistumista stipendillä.

 

Osallistujia oli 19 kymmenestä maasta. Kurssilla keskityttiin
sujuvan, turvallisen ja virheettömän työn avaintekijöihin. Kurssin
ensimmäinen jakso pidettiin keväällä 2012.

Ratilaisen mielestä kurssiohjelma oli hyvin suunniteltu eli tiivis
ja runsas, mutta ohjelmaan oli varattu tarpeeksi aikaa
verkostoitumiselle ulkomaalaisten asiantuntijoiden kanssa.
Ilmapiiri oli avoin.

 

Ratilainen sanoo, että tutkijalle on arvokasta päästä
keskustelemaan niiden kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa,
joiden julkaisuja lukee omaa työtään varten. Hän sai vastauksia
moniin mieltään askarruttaneisiin kysymyksiin suoraan
huippuasiantuntijoilta. Ratilainen ehti myös ideoida
yhteistyökuvioita uusiksi tutkimushankkeiksi.

 

Ratilaisen mukaan kurssin tieteellinen taso oli korkea. Varsinkin
luennoitsijoissa oli kansainvälisiä turvallisuustutkimuksen
huippunimiä. Ratilainen uskoo, että kurssiasiat hyödyttävät häntä
myös jatkossa, sekä työssä että jatko-opinnoissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.niva.org

Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehityshanke 111093: Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä. Inhimillisten virheiden vähentäminen työpaikoilla. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=111093