NIVA Roadmap to World Class Safety – New Approaches in Safety Research 6. – 11.5.2012, Liettua

Hanketiedot

Hankenumero
112195

Hakija
Henriikka Kannisto

Toteuttaja
Henriikka Kannisto

Lisätietoja
Henriikka Kannisto
henriikka.kannisto@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2012 - 15.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
500 euroa

Kokonaiskustannukset
674 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2012

Tiivistelmä

NIVA:n järjestämä kansainvälinen Roadmap to World Class Safety – New Approaches in Safety Research kurssi järjestetään Liettuassa Palangassa 6.-11.5.2012. Kurssi keskittyy työturvallisuustutkimuksen uusiin lähestymistapoihin: mitkä ovat sujuvan, turvallisen ja virheettömän työn avaintekijöitä. Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille ajantasaista tietoa tapaturmista ja niiden torjunnasta sekä turvallisuuden edistämisen menestystekijöistä. Painopistealueita ovat erityisesti turvallinen käyttäytyminen ja inhimilliset tekijät sekä resilienssi työmenetelmissä ja -ympäristössä.

Kurssin luennoitsijat:
Pete Kines, Senior Researcher, MSc, PhD, National Research Centre for the Working Environment, Tanska
Luigi Macchi, PhD, Senior scientist, VTT, Suomi
Daniel Podgórski, PhD, Deputy Director for Management Systems and Certification
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Puola
Jorma Saari, Professor Emeritus, Suomi
Birute Strukcinskiene, Assoc. Prof. Dr., Klaipeda University, Liettua
Gerard I.J.M. Zwetsloot, Professor, TNO – Work and Employment, Hollanti

Hankkeen vastuuhenkilö

Henriikka Kannisto

Tiedote

Pohjolassa työturvallisuustutkimus pysyy kartalla

15.6.2012

Työterveyslaitoksen tutkimusinsinööri
Henriikka Ratilainen osallistui NIVAn,
pohjoismaisen koulutusinstituutin, järjestämälle
työturvallisuustutkimuksen kurssille Liettuan Palangassa. Kurssilla
paneuduttiin tutkimusalan uusiin lähestymistapoihin, lähinnä
sujuvan, turvallisen ja virheettömän työn perusteisiin. Kurssi
järjestettiin 6.–11. toukokuuta 2012. Työsuojelurahasto tuki
Ratilaisen osallistumista stipendillä.

Kurssilaiset saivat ajantasaista tietoa tapaturmista ja niiden
torjunnasta sekä turvallisuuden edistämisestä. Painopisteitä olivat
turvallinen käyttäytyminen ja inhimilliset tekijät sekä ennakoiva
turvallisuuden hallinta työmenetelmissä ja -ympäristössä.

Ratilaista miellytti kurssin tieteellinen taso. Luennoitsijat
olivat pääosin kokeneita turvallisuustutkijoita. Kuuden
luennoitsijan listalla oli kaksi Suomen edustajaa: VTT:n vanhempi
tutkija
Luigi Macchi ja emeritusprofessori
Jorma Saari.

Henriikka Ratilainen tuntee saaneensa kurssilta paljon uusia
ideoita sekä väitöskirjatutkimukseensa että uusiksi
tutkimusaiheiksi.

Ratilainen aikoo hyödyntää kurssilla saamiaan tietoja työssään
suomalaisten työpaikkojen työturvallisuuden kehittämisessä ja
tutkimuksissa sekä yritysten kanssa tehtävissä palveluhankkeissa.

Kurssin jälkeen Työterveyslaitoksen Yammer-sivustolle perustettiin
oma ryhmä kurssin osallistujille ja luennoitsijoille. Siellä he
jatkavat keskustelua ennen toista jaksoa ja koko kurssin
jälkeen.

Lisäksi Ratilainen on luvannut kommentoida yhden osallistujan
tutkimussuunnitelmaa ja suunnittelee uutta tutkimusta yhden
luennoitsijan kanssa. Hän siis katsoo verkostoitumisen onnistuneen
erinomaisesti. Kurssin ryhmätyöt tukivat verkostoitumista
hyvin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.niva.org