NIVA Working hours and health –koulutus, 19.-23.5.2014, Kirkkonummi

Hanketiedot

Hankenumero
114267

Hakija
Susanna Järvelin-Pasanen

Toteuttaja
Susanna Järvelin-Pasanen

Lisätietoja
Susanna Järvelin-Pasanen
susanna.jarvelin@uef.fi

Toteutusaika
19.5.2014 - 10.6.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 720 euroa

Tulokset valmistuneet
10.6.2014

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua NIVA:n 19.–23.5.2014 Kirkkonummella järjestämään koulutukseen ”Working hours and health”. Koulutuksen aikana on mahdollista esitellä väitöskirjaani kuuluvaa osatyötä koulutukseen sisältyvässä posterisessiossa.
Posteriesitykseni ”Effects of shift schedule on sleep time heart rate variability: a prospective study of female nurses” perustuu väitöskirjani neljänteen osajulkaisuun, joka on tällä hetkellä lehdessä arvioitavana.

Posteriesityksen tavoitteena on kuvata miten vuorotyöjärjestelmään tehdyt ergonomiset muutokset vaikuttavat yöunen alussa mitattuun sykevälivaihteluun. Tutkimusaineiston muodostavat hoitoalan työntekijät, joilta on käytettävissä aamuvuoron ajalta sykevälivaihtelurekisteröinnit sekä päiväkirjan ja vuorotyökyselyn avulla kerätyt tiedot lähtötilanteessa ja seurannassa (n= 39).
Hankkeessa työvuorojärjestelmää muutettiin taaksepäin kiertävästä eteenpäin kiertäväksi, jolloin työntekijälle jää työvuorojen välissä enemmän aikaa palautumiselle. Tuloksissa havaittiin, että eteenpäin kiertävä vuorotyöjärjestelmä oli yhteydessä parasympaattisen aktiivisuuden lisääntymiseen, joka näkyi yöunen alussa mitatussa sykevälivaihtelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Järvelin-Pasanen

Tiedote

Ergonomiset työvuorot edistävät palautumista

10.6.2014

Ergonomiset työvuorot vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden
palautumiseen ja työhyvinvointiin.

Yliopisto-opettaja, tutkija
Susanna Järvelin-Pasanen Itä-Suomen yliopistosta
esitteli aiheesta posterin pohjoismaisen
työsuojelukoulutusinstituutin NIVAn työaikoja ja terveyttä
käsitelleessä tilaisuudessa. Posteri kuvasi, miten
vuorotyöjärjestelmän muuttaminen entistä ergonomisemmaksi vaikuttaa
yöunen alussa mitattuun sykevälivaihteluun.

Tutkimusaineiston muodostivat hoitoalan työntekijät, joilta oli
käytettävissä aamuvuoron ajalta sykevälivaihtelurekisteröinnit sekä
päiväkirjan ja vuorotyökyselyn avulla kerätyt tiedot
lähtötilanteessa ja seurannassa.

Hankkeessa työvuorojärjestelmää muutettiin taaksepäin
kiertävästä eteenpäin kiertäväksi, jolloin työntekijälle jää
työvuorojen välissä enemmän aikaa palautumiselle.

Tuloksissa havaittiin, että eteenpäin kiertävä
vuorotyöjärjestelmä oli yhteydessä parasympaattisen aktiivisuuden
lisääntymiseen, mikä näkyi yöunen alussa mitatussa
sykevälivaihtelussa. Tämä tarkoittaa autonomisen hermoston parempaa
palautumista.

Esitys perustuu Järvelin-Pasasen tekeillä olevan väitöskirjan
osatyöhön. Työsuojelurahasto rahoitti NIVAn tilaisuuteen
osallistumista ja myös vuonna 2014 valmistuvaksi aiottua
väitöskirjaa (TSR
114017).

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

www.niva.org/start/view-54553-81#/view-54553-81

Opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendi 114017: Työaika ja psykofysiologinen kuormittuminen hoito- ja opetustyössä -väitöskirjatyö. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=114017