NIVA Workshop: Implementing and evaluating organizational interventions, Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, 27.-29.04.2015, Kööpenhamina, Tanska

Hanketiedot

Hankenumero
115218

Hakija
Marjaana Sianoja

Toteuttaja
Marjaana Sianoja

Lisätietoja
Marjaana Sianoja
marjaana.sianoja@gmail.com

Toteutusaika
27.4.2015 - 12.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 577 euroa

Tulokset valmistuneet
12.6.2015

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston rahoittaman matkan tarkoituksena oli osallistua NIVA:n järjestämälle kurssille Kööpenhaminassa, jonka aiheena oli interventiotutkimusten toteuttaminen ja arviointi organisaatioissa. Kurssin tärkeimpänä antina oli se, miten tutkimuksen toteuttamisvaiheessa voidaan huomioida organisaatiointerventioiden haasteellisuus ja mitata niitä tekijöitä, jotka saattavat myöhemmin sekoittaa tuloksia. Myös laadullisilla menetelmillä on paikkansa tässä prosessissa. Vaikka satunnaistettua vertailukoetta (randomised controlled trial) pidetään ihanteellisena, tulee huomioida monia tekijöitä toteutusvaiheessa, jotta sen tulokset olisivat luotettavia.

Hyödynnän kurssin antia nykyisessä tutkimustyössäni Tampereen yliopistossa. Aloitimme vuonna 2014 interventiotutkimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia erilaisten lounastaukojen vaikutusta työnkuormituksesta palautumiseen.

Avainsanat:
interventiotutkimus
satunnaistettu vertailukoe
tutkimuksen arviointi
stressiprosessi
palautumiskokemus

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjaana Sianoja

Tiedote

Vartin lounaskävely piristää

12.6.2015

Lounastauolla 15 minuutin kävely tai rentoutusharjoitus lisää elinvoimaisuuden ja palautumisen kokemusta sekä vähentää väsymyksen tunnetta. Näin kertoi Marjaana Sianoja Kööpenhaminan NIVA-kurssilla 27.–29. huhtikuuta 2015 Työsuojelurahasto oli myöntänyt Sianojalle stipendin Tanskan-matkaan.

Sianojan kertomat päätelmät ovat Tampereen yliopistossa toteutetusta yksilöiden työhyvinvoinnin interventiotutkimuksesta. Tulokset julkaistaneen tieteellisessä lehdessä alkusyksyllä 2015.

Sianoja arvioi saaneensa Tanskasta uusia näkökulmia oman interventiotutkimuksen tulosten arviointiin. Hän kiinnittää jatkossa enemmän huomiota siihen, että intervention arviointiin tarvittavia tietoja voidaan kerätä laadullisesti jo tutkimusaikana.

Sianoja tekee psykologian väitöskirjaa Tampereella. Tanskassa hän verkostoitui suomalaisen ja tanskalaisten tutkijoiden kanssa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Marjaana Sianoja, Jessica de Bloom, Ulla Kinnunen, Kalevi Korpela. 2015, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland. An intervention study about the effects of lunch time park walk and relaxation exercise on vitality, fatigue and restoration. Avaa