Nivan kurssi Musculoskeletal Disorders – risk factors and solutions at work (6103) 12.-15.4.2011, Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
111167

Hakija
Annika Taulaniemi

Toteuttaja
Annika Taulaniemi

Lisätietoja
Annika Taulaniemi
annika.taulaniemi@uta.fi

Toteutusaika
1.4.2011 - 15.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2011
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 428 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2011

Tiivistelmä

Kongressin aiheet käsittelevät monipuolisesti työikäisten tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien taustoja, ennaltaehkäisyä sekä interventioiden vaikuttavuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annika Taulaniemi

Tiedote

Selkäkivun taustalla fyysisiä ja psykososiaalisia tekijöitä

15.6.2011

Annika Taulaniemi osallistui Työsuojelurahaston
tuen turvin Nivan (Nordic Institute for Advanced Training in
Occupational Health) järjestämään kongressiin Musculoskeletal
Disorders – risk factors and solutions at work 12.–15.4.2011
Rovaniemellä.

Kongressi käsitteli työikäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien
(tule) ennaltaehkäisyä, riskitekijöitä, tule-terveyden edistämistä
ja erilaisia työpaikoilla toteutettavia
interventioita biopsykososiaalisen tutkimuksen
näkökulmasta.

Taulaniemi esitti kongressin Participants presentations -osiossa
tutkimussuunnitelman UKK-instituutin tutkimuksesta “Effectiveness
and financial feasibility of neuromuscular exercise and counselling
interventions for pain intensity, movement control impairments of
low back and fear-avoidance beliefs in female nurses with
non-specific low back pain (NURSE- RCT)”.

Hän sai asiantuntijoilta arvokasta palautetta ja uusia ideoita
tutkimussuunnitelman edelleen kehittämiseen. Hänen tietämyksensä
lisääntyi työikäisten tule-ongelmia koskevan sisällön lisäksi
meta-analyysejä ja kustannus-hyöty-analyysejä koskevista
tutkimusmenetelmistä.

Tule-problematiikkaa käsiteltiin kongressissa monipuolisesti.
Puhujina oli asiantuntijoita eri maista. Esitykset herättivät
runsasta keskustelua kansainvälisessä osallistujajoukossa.

Etenkin selkäkivun psykososiaalisen ulottuvuuden ja
patofysiologian käsittely herätti Taulaniemessä ajatuksia ja antoi
uusia ideoita. Vilkkaiden keskustelujen seurauksena hän sai uusia
kontakteja, niistä arvokkaimmat Suomesta ja Ruotsista.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Lisätietoja Nivan (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet) internetsivuilta www.niva.org. http://www.niva.org