Nordic Congress of Nordic Society for Medical Mycology, Helsinki 2015 20.-21.5.2015, edeltävä satelliittisymposium 19.5.2015 Turussa Vera Hjelt-akatemian seminaarisarjassa

Hanketiedot

Hankenumero
115095

Hakija
Lääketieteellisen Mykologian Seura ry

Toteuttaja
Lääketieteellisen Mykologian Seura ry

Lisätietoja
Tuula Putus
tuula.putus@utu.fi

Toteutusaika
19.5.2015 - 25.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2015
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 700 euroa

Tulokset valmistuneet
25.5.2015

Tiivistelmä

Lääketieteellisen Mykologian Seura, on tieteellinen yhdistys, joka on toiminut 15 v. ajan. Yhdistyksen tavoitteena on edistää tieteellisen tutkimuksen tunnettuutta lääketieteen ja mikrobiologian alalla. Katto-organisaatiomme kanssa yhteistyössä järjestetään tieteellinen symposium vuorovuosin eri Pohjoismaissa. Pohjoismaiset tieteelliset kokoukset järjestetään englanniksi, jotta kansainväliset luennoitsijat ja Baltian maat voivat myös osallistua. Kohderyhmänä ovat erityisesti työterveyslääkärit, joiden välityksellä tieteellinen tutkimustieto kohdistuu kunta-alan ja yksityisten työnantajien työntekijöiden hyödyksi. Vera Hjelt-symposium on suunnattu erityisesti työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen.

Kutsuluentojen aiheena ovat syvät ja pinnalliset sieni-infektiot ja niiden hoito. Ympäristömykologian teemana on sienten tuottamat toksiinit ja niiden terveysvaikutukset työpaikoilla. Kongressi järjestetään Helsingissä 20.-21.5.2015 Biomedicumin tiloissa. Kongressin satelliittisymposium pidetään Turussa 19.5.2015 klo 12-16 Sanitas-rakennuksessa Lemminkäisenkatu 1, III krs. Tämä tilaisuus on avoin kaikille. Ilm. tuula.putus@utu.fi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Putus

Tiedote

Pohjoismainen lääketieteellisen mykologian seuran kokous Suomessa

25.5.2015

Tiivistelmä

Suomen lääketieteellisen mykologian seura ry järjestää kansainvälisen kokouksen Suomessa joka viides vuosi. Tilaisuuteen kutsutaan johtavia kansainvälisiä asiantuntijoita esittelemään tuoreimpia tutkimustuloksia sienten terveysvaikutusten mekanismeista, pinnallisten ja syvien sieni-infektioiden hoidoista, ennusteesta ja hoidon kustannuksista. Tilaisuudessa kuultiin mm. professori Harriet Ammanin esitelmä mykotoksiinien terveyshaitoista, dos. Sari Timosen esitelmä sienten tunnistuksen vaikeuksista ja uudesta nomenklatuuriluokituksesta. Lisäksi kuultiin mielenkiintoisten tapausselostusten sarja eri pohjoismaiden johtavista sienilaboratorioista. Sienet aiheuttavat vakavia syviä infektioita, vaikeasti hoidettavia ihottumia ja ihoinfektioita.

Tausta

Tilaisuuden lähtökohta on kansallisen tieteellisen seuran jäsenyys Pohjoismaisessa katto-organisaatiossa. Tämän vuoksi järjestelyvastuu on Suomella joka viides vuosi. Kohderyhmä ovat infektiolääkärit, mutta tässä tilaisuudessa haluttiin kuulijakuntaa laajentaa erityisesti työterveyslääkäreihin ja sairaalalääkäreihin. Parhaiten onnistuttiin tavoittamaan työterveyslääkärit satelliittisymposiumissa Turussa. Sairaalalääkäreitä saatiin paikalle vain Helsingistä. Sairaalamikrobiologit tavoitettiin.

Aineisto

Ohjelma löytyy Lääketieteellisen Mykologisen seuran verkkosivuilta. Pääpuhujat olivat professori Harriet Ammann ja dosentti Sari Timonen. Muita puhujia oli kaikista yliopistollisista sairaaloista. Esityksissä käytiin läpi mykotoksiinien terveyshaittojen mekanismeja, sienten nomenklatuuria ja luokituksen vaikeuksia sekä erilaisia tapausselostuksia sieni-infektioista.

Tulokset ja johtopäätökset

Sairaaloiden johtavat mikrobiologit tavoitettiin hyvin, kokouksessa kuultiin uusia merkittäviä tutkimustuloksia ja esiteltiin uusi oppikirja SIENTEN BIOLOGIA, toim. Sari Timonen kust Oy Gaudeamus. Johtopäätön on, että mykologia ei juuri kiinnosta suomalaista lääkärikuntaa vaikka tarjolla olisi ulkomaisia huippuluennoitsijoita. Kliinisen mikrobiologian osaajat ovat Suomessa kansainvälistä huippua ja he osallistuvat jatkossakin kansainvälisiin alan kongresseihin. Mykologian seura tuottaa tietoa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuus toi merkittävää uutta tietoa mykotoksiinien terveyshaitoista. Toksiset sienet ovat sekä Suomessa että muissa pohjoismaissa kasvavan kiinnostuksen kohteena ja kliinisen mikrobiologian ja mykologian tutkimustulokset tulisi saada nopeammin avoterveydenhuollon, työterveyshuollon ja kliinisten alojen tietoon aiempaa nopeammin. Haasteena on saada lääkärit osallistumaan tarjolla olevaan koulutukseen.