Nordic ISCAR 2013, the sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 12. – 14.6.2013, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
113172

Hakija
Anna-Leena Kurki

Toteuttaja
Anna-Leena Kurki

Lisätietoja
Anna-Leena Kurki
anna-leena.kurki@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
400 euroa

Kokonaiskustannukset
538 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Osallistun ”Nordic ISCAR 2013, the sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research” -konferenssiin, joka pidetään 12. -14.6.2013 Kristiannstadissa Ruotsissa.

Konferenssissa pidän esityksen ”Emerging innovations at municipal home care”, jonka toisena kirjoittajana toimii erikoistutkija Seppo Tuomivaara. Esitys perustuu ”OSUVA- Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät” – hankkeeseen.

Esityksessä tarkastelemme kotihoidon tiimin toiminnan kehitystä erityisesti arjen innovaatioiden näkökulmasta: miten käytännön innovaatiot ovat muuttaneet kotihoitotiimin toimintaa ja avanneet mahdollisuuksia toiminnan kohteen laajenemiselle kohti kokonaisvaltaista hoitoa. Analysoimme kotihoitotoiminnan laadullista muutosta sosiaalisella, ajallisella, moraalis-ideologisella ja toiminnan kehityksen ulottuvuudella. Esitys tekee näkyväksi työyhteisön arkityön innovaatioita, ja sitä miten arjen innovaatiot kytkeytyvät osaksi laajempaa työyhteisön toiminnan kehitystä. Hankkeen aineisto kerättiin haastattelemalla kotihoitotiimin esimeistä ja työntekijöitä.

Konferenssipaperia on tarjottu Proceedings -julkaisuun. Laajemmin OSUVA- hankkeen tulokset on käytettävissä vuoden 2014 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Leena Kurki

Tiedote

Sujuva dokumentointi kehittämään hoitotyötä

15.8.2013

Työterveyslaitoksen tutkija
Anna-Leena Kurki esitteli pohjoismaisessa
toiminnan teorian konferenssissa vanhusten kotihoidon arkisia
innovaatioita, joissa piilee kehittämisnäkymiä. Esimerkiksi
hoitojen dokumentointitapojen kehittämisellä voisi hyödyntää
tietojärjestelmiä entistä paremmin. Konferenssi järjestettiin 12.–1
4. kesäkuuta 2013 Ruotsin Kristianstadissa. Työsuojelurahasto oli
myöntänyt Kurjen Ruotsin-matkaan stipendin.

Kurjen esitys, jonka toinen kirjoittaja on Työterveyslaitoksen
erikoistutkija
Seppo Tuomivaara, perustui Osallistuva
innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät
-hankkeeseen. Konferenssissa Kurki selvitteli sekä kotihoidon
työntekijöiden arkityössä tekemiä innovaatioita että
organisaatiouudistuksia. Aineisto oli kerätty haastattelemalla
kotihoitotiimin esimiestä ja työntekijöitä. Esitys julkaistaan
artikkelina konferenssijulkaisussa.

Kyseisessä hankkeessa havaittiin, että esimerkiksi hoitajien
keskustelu asiakkaan tarpeista yli yksikkörajojen on luonut uusia
tapoja pitää yhteyttä omaisiin: muun muassa tapaamisia ja vihkoja
asiakkaan kotona. Kun asiakkaan hoidon dokumentoinnista on tullut
osa lähihoitajien työtä, tällöin lähihoitajien näkemyksiä voi
hyödyntää hoidon suunnittelussa. Asiakkaan voinnin ja tilanteiden
entistä tarkempi dokumentointi voi auttaa tunnistamaan vaikkapa
masennusjaksojen syitä.

Kurjen mukaan konferenssi tarjosi korkeatasoista
työelämätutkimusta. Hän arvioi pystyvänsä hyödyntämään erityisesti
työelämässä oppimisen ja kehittämisen tutkimuksia niin omassa
tutkimuksessaan kuin kehittämishankkeissa. Kurki sai esityksestään
hyödyllisiä kommentteja aineistonsa jatkoanalyysiin, samoin
lähdevinkkejä. Mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita hän löysi
lähinnä suomalaisista alan tutkijoista.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.hkr.se/en/research/nordic-iscar-2013