Nordic ISCAR 2013, the sixth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 12. – 14.6.2013, Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
113176

Hakija
Juhana Rantavuori

Toteuttaja
Juhana Rantavuori

Lisätietoja
Juhana Rantavuori
juhana.rantavuori@helsinki.fi

Toteutusaika
12.6.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
400 euroa

Kokonaiskustannukset
400 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Tässä työelämän kehittämishankkeessa ”Solmutyöskentely kirjastossa” tutkitaan kirjastotyöntekijöiden ja heidän asiakkaidensa välistä yhteiskehittelyä, jossa kirjastolaiset yhdessä asiakkaiden kanssa kehittivät uusia palveluita tutkimusryhmien tarpeisiin. Hankkeessa hyödynnettiin työelämän kehittämisen interventiomenetelmää nimeltä Muutoslaboratorio.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on toiminnan teoria ja sen puitteissa erityisesti ekspansiivisen oppimisen teoria. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmää työssä tapahtuvan oppimisen analysointiin ja sen tutkimiseen, mikä merkitys on työntekijöiden aloitteilla ja aktiivisella osallistumisella työelämän Tutkimuksen aineistona on kahdeksan muutoslaboratorioistuntoa. Läsnä näissä istunnoissa oli kirjastotyöntekijöiden lisäksi tutkijoita neljästä eri tutkimusryhmästä jotka edustivat prosessissa kirjaston asiakkaita. kehittämisinterventioissa. Aineistosta analysoidaan osallistujien suorittamia oppimistekoja suhteessa heidän tekemiin toimijuuden ilmauksiin.

Tutkimus on osa väitöskirjaprojektia, jossa tutkitaan työssäoppimista ja työpaikalla tapahtuvaa yhteiskehittelyä Muutoslaboratoriomenetelmää hyödynnettäessä. Tämän tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioituna artikkelina oppimisen ja työelämän tutkimuksen kansainvälisessä lehdessä vuoden 2014 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juhana Rantavuori

Tiedote

Kirjasto kehitti palvelujaan yhdessä asiakkaiden kanssa

15.8.2013

Juhana Rantavuori osallistui 12.-14.6.2013 Ruotsin
Kristianstadissa järjestettyyn pohjoismaiseen Nordic ISCAR 2013
-konferenssiin. Kyseessä on toiminnan teorian tutkijoiden toinen
pääkonferenssi kansainvälisen ISCAR-konferenssin ohella.
Työsuojelurahasto tuki konferenssimatkaa stipendillä.

Rantavuori piti konferenssissa esityksen, jonka otsikko oli
Expressions of transformative agency – an analysis of the Change
Laboratory intervention in the University Library. Tavoitteena oli
saada kommentteja ja ideoita alustavasta analyysista koskien
yliopistokirjastossa toteutettua
Muutoslaboratorio-interventiota.

Kyseessä on Solmutyöskentely kirjastossa -kehittämishanke, jossa
kirjastolaiset kehittivät yhdessä asiakkaiden kanssa uusia
palveluja tutkimusryhmien tarpeisiin.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on toiminnan teoria ja
sen puitteissa erityisesti ekspansiivisen oppimisen teoria.
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmää työssä tapahtuvan
oppimisen analysointiin ja sen tutkimiseen, mikä merkitys
työntekijöiden aloitteilla ja aktiivisella osallistumisella on
työelämän kehittämiseen.

Tutkimus on osa väitöstutkimusta, joka käsittelee
työssäoppimista ja työpaikalla tapahtuvaa yhteiskehittelyä
Muutoslaboratoriomenetelmää hyödyntämällä. Tutkimuksen tulokset on
tarkoitus julkaista vertaisarvioituna artikkelina oppimisen ja
työelämän tutkimuksen kansainvälisessä lehdessä vuoden 2014
aikana.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

www.hkr.se/nordiciscar2013