Nordic Working Life Conference (FALF) 11.-13.6.2014 Ruotsi

Hanketiedot

Hankenumero
114027

Hakija
Hanna Ylöstalo

Toteuttaja
Hanna Ylöstalo

Lisätietoja
Hanna Ylöstalo
hanna.ylostalo@uta.fi

Toteutusaika
11.6.2014 - 5.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2014

Tiivistelmä

Osallistuin Nordic Working Life Conferenceen 11.-13.6.2014 Göteborgissa, Ruotsissa.

Minulla oli siellä yhdessä Tuula Heiskasen, Minna Leinosen ja Katri Otonkorpi-Lehtorannan kanssa työryhmä ”Equality and sustainable working life” sekä esitys työryhmässä otsikolla ”Equality and sustainable working life: Starting points for the problem setting”.

Työryhmä onnistui hyvin: siinä oli yhteensä 8 esitystä, jotka olivat korkeatasoisia ja tukivat hyvin toisiaan. Työryhmäsessioita oli yhteensä kolme. Osallistujia oli kaikista pohjoismaista. Esityksiä seurasi vilkas keskustelu tasa-arvon ja työelämän laadun suhteesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Ylöstalo

Tiedote

Työelämä ei voi olla laadukasta ilman tasa-arvoa

5.8.2014

Työelämän laatua ja tasa-arvoa koskevaa tutkimusta ja
keskustelua pitäisi lähentää, koska työelämän laadusta ei oikein
voida puhua ilman tasa-arvoa. Tällaiseen pohdintaan sai paljon
apuja työelämän ja tasa-arvon tutkija
Hanna Ylöstalo pohjoismaisessa työelämän
konferenssissa Ruotsissa kesäkuussa 2014. Työsuojelurahasto tuki
matkaa stipendillä.

 

Hanna Ylöstalo veti konferenssissa työryhmää Equality and
sustainable working life. Hänellä oli myös yhdessä
Tuula Heiskasen,
Minna Leinosen ja
Katri Otonkorpi-Lehtorannan kanssa esitys
työryhmässä otsikolla Equality and sustainable working life:
Starting points for the problem setting. Esityksessä pohdittiin
tasa-arvon ja työelämän laadun suhdetta ja mietittiin, miten ne
kannattaisi yhdistää työelämän tutkimuksessa.

 

Kolme kertaa kokoontuneessa työryhmässä oli yhteensä kahdeksan
esitystä, jotka olivat korkeatasoisia ja tukivat toisiaan.
Osallistujia oli kaikista pohjoismaista. Esityksiä seurasi vilkas
keskustelu tasa-arvon ja työelämän laadun suhteesta.

 

Pohjoismaat ja eritoten Ruotsi ovat tasa-arvokeskustelun
edelläkävijöitä. Ruotsissa tasa-arvopolitiikka on
edistyksellisempää kuin Suomessa, mutta Ruotsissakaan työelämän
laatu- ja tasa-arvotutkimusta ja keskustelua ei ole yhdistetty.
Työryhmässä nousi pohdintaan, voitaisiinko tasa-arvoasiaakin nostaa
poliittiselle asialistalle aiempaa helpommin, jos sitä
tarkasteltaisiin osana työelämän laatua.

 

Tilaisuus edisti pohjoismaista verkostoitumista. Työryhmässä oli
erityisen antoisaa yhteinen pohdinta ja yhteisten käsitteiden
hakeminen. Tilaisuudessa päätettiin, että seuraava NWLC
-konferenssi järjestetään Tampereella 2016.

 

Hanna Ylöstalo kirjoittaa syksyllä 2014 artikkelin työelämän
tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Kirjoitustyössä hän hyödyntää
työelämän laadun käsitettä ja siitä konferenssissa käytyä
keskustelua.

Toimittaja
Tarja Liuha