Nostotyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla logistiikka-alan erilaisissa työtehtävissä

Hanketiedot

Hankenumero
200383

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Juha Oksa
juha.oksa@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2021 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
84 000 euroa

Kokonaiskustannukset
210 123 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus selvittää ulkoisen tukirangan työtä keventävää vaikutusta logistiikka-alan nostoihin ja siirtoihin liittyvissä työtehtävissä. Tutkimus toteutetaan laajassa kenttä- ja sitä tukevassa laboratoriotutkimuksessa. Työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat suuri yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen haaste. Tämä tutkimus on tarpeellinen, koska se selvittää voidaanko tukirangan avulla pienentää tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien esiintyvyyden riskiä työkuormitusta vähentämällä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Oksa