Nuori Mieli Työssä – S-ryhmätasoinen nuorten työntekijöiden hyvän työelämän kehittämisohjelma

Hanketiedot

Hankenumero
118111

Hakija
S-ryhmä

Toteuttaja
S-ryhmä

Lisätietoja
Sanna-Mari Myllynen
sanna-mari.myllynen@sok.fi

Toteutusaika
1.3.2018 - 31.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
22.3.2018
7 600 euroa

Kokonaiskustannukset
54 098 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2018

Tiivistelmä

S-ryhmän ja Työeläkevakuutusyhtiö Elon vetämän Nuori Mieli Työssä –ohjelman tavoitteina on tukea nuorten siirtymävaihetta opiskelusta työelämään sekä työelämään kiinnittymistä, kehittää nuorten työelämätaitoja ja valmiuksia, lisätä organisaation tietoisuutta ja esimiesten osaamista nuorten työelämäodotuksista, motivaatiosta ja valmiuksista sekä kehittää nuorten taitoja itsensä johtamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja työkykyä ylläpitävien elintapojen edistämisessä.

Nuori Mieli Työssä – kutsuvierasseminaarin 23.8.2018 ensisijainen tavoite on julkistaa Työterveyslaitoksen toteuttaman Nuorten työelämäodotukset -kyselyn tulokset ja vaikuttaa yritysten käsityksiin nuorten työntekijöiden tarpeista ja johtamisodotuksista liittyen työelämän ensiaskeliin ja työmotivaatioon. Kysely on toteutettu helmi-huhtikuun aikana S-ryhmän nuorten alle 25-vuotiaiden työntekijöiden sekä Barona/Opteamin nuorten vuokratyöntekijöiden keskuudessa.
Seminaarin avulla pyritään herättämään laajempaa yhteiskunnallista keskustelua työelämän murroksesta, nuorten muuttuneesta työelämäkäsityksestä ja siitä, miten työnantajat ovat varautuneet nuorten odotuksiin. Jotta osaavan ja motivoituneen työvoiman saaminen taataan tulevaisuudessakin, erityisesti toimialoilla, jotka pääosin tarjoavat osa-aikaista työtä, tulee tätä keskustelua käydä laajasti yritysten liiketoimintajohdon, HR-johdon sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjien ja tuottajien kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna-Mari Myllynen

Tiedote

Nuoren ensiaskelet työssä – pieleen vai putkeen?

31.10.2018

Nuorille tärkeintä on työskentely kannustavassa työyhteisössä hyvän esimiehen ohjauksessa sekä mahdollisuus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Nuoret haluavat osallistua työpaikan ja työn kehittämiseen. He osaavat antaa palautetta ja odottavat sitä, eivätkä tyydy vanhaan malliin kehityskeskusteluista kaksi kertaa vuodessa.

Nämä asiat nousivat esiin S-ryhmän teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin S-ryhmän nuorten työntekijöiden työelämäodotuksia ja valmiuksia. Työterveyslaitos vastasi tutkimuksesta, ja S-ryhmän kumppanina kyselyn suunnittelussa ja toteutuksessa oli työeläkeyhtiö Elo.

Tutkimus on osa S-ryhmän kolmivuotista Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa, jonka keskiössä ovat alle 25-vuotiaat nuoret. Vastaavaa tutkimusta ei kaupan alalla ole tehty aikaisemmin.

Kyselytutkimuksen ensimmäiset tulokset julkistettiin 23. elokuuta 2018 Eka kerta – menikö pieleen vai ura putkeen -seminaarissa, jonka järjestämistä Työsuojelurahasto rahoitti.

Yhteiskunnallisen keskustelun herättelyä

Seminaariin osallistui 200 työelämän kehittäjää ja asiantuntijaa.

Seminaarin tavoitteena oli herättää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua työelämän murroksesta, nuorten muuttuneesta työelämäkäsityksestä ja siitä, ovatko työnantajat ja yritykset varautuneet nuorten odotuksiin.

Seminaari nosti esiin myös nuorten kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen tarpeen sekä aikuisen rinnalla kulkemisen merkityksen työelämän ensiaskeleilla.

Jotta osaavan ja motivoituneen työvoiman saaminen taataan tulevaisuudessakin, tulee tätä keskustelua käydä laajasti mediassa sekä eri toimialojen yritysten liiketoimintajohdon, HR-johdon sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjien, tutkijoiden ja oppilaitosten keskuudessa.

Tutkimustulosten esittelyn lisäksi ohjelmassa oli asiantuntijapuheenvuoroja nuorten roolista yhteiskunnan rakentajina, tulevaisuuden osaamistarpeista sekä yritysten valmiuksista kohdata uusi sukupolvi.

Alakuloista uskalletaan puhua

Tutkimukseen osallistui 1 457 S-ryhmässä työskentelevää nuorta. Vastaajista 81 prosenttia oli naisia, ja vastaajien keski-ikä oli 22 vuotta.

Kyselystä kävi ilmi, että 39 prosenttia nuorista oli kokenut alakuloa tai masentuneisuutta edeltävän kuukauden aikana. Tulos on varsin samansuuntainen monien muiden nuorista tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa.

Ilmiö voi kertoa siitä, että tämän päivän nuoret uskaltavat tuoda masentuneisuuden tuntemuksensa esiin, mutta siitä huolimatta signaali on otettava vakavasti.

S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelman kummina S-ryhmässä toimii Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmä. Yhteistyökumppaneita ovat työeläkeyhtiö Elo, LähiTapiola, Barona, PAM, SAKU ry, Suomen Mielenterveysseura, Terveystalo, Työelämä 2020 ja Työterveyslaitos.

Tutkimuksen tulosten analysointia on jatkettu seminaarin jälkeen. Tutkimuksen pohjalta yhteistyökumppanit ovat laatineet koulutusaineistoa esimiehille liittyen nuorten kohtaamiseen ja perehdyttämiseen, kun kyseessä on ensimmäinen työpaikka. 

Toimittaja
Leena Huovila