Nuorten työelämän arvot ja hyvinvointi

Hanketiedot

Hankenumero
115043

Hakija
Florencia Sortheix

Toteuttaja
Florencia Sortheix

Lisätietoja
Florencia Sortheix
florencia.sortheix@helsinki.fi

Toteutusaika
1.7.2015 - 30.6.2016

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2015
26 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2016

Tiivistelmä

Tämän post-doc projektin tarkoituksena on tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten (1) uraan liitetyt arvot ovat yhteydessä varhaisiin kokemuksiin työelämästä (esim. työllistyminen tai työttömyys, työn luonne), (2) nuorten aikuisten työelämän arvot muodostuvat, (3) miten maakohtaiset erovaisuudet näkyvät nuorten arvojen painotuksessa eri Euroopan maissa.

Tässä projektissa käytetään FinEdun keräämää pitkittäisdataa, joka on kerätty vuosina 2004-2014 kahden vuoden välein tehdyillä mittauksilla. Aineisto koostuu edustavasta otoksesta (N=1400) suomalaisista nuorista aikuisista heidän ollessaan siirtymävaiheessa opiskelusta työelämän pariin. Erityisesti vuosien 2008-2014 välillä kerätty aineiston on mielenkiintoista, sillä se tarjoaa reaaliaikaista tietoa nuorten kohtaamista vaikeuksista työelämään siirryttäessä erittäin vaikeiden taloudellisten suhdanteiden aikaan. Tutkimuksessa tullaan myös käyttämään vertailuun European Social Surveyn keräämää aineistoa 25 eri Euroopan maasta.
Tämän tutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2015 syksystä alkaen (elokuu 2015 ensimmäinen julkaisu). Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa työmotivaatioon liittyvistä henkilökohtaisista voimavaroista, jotka ovat tarpeen nuorten aikuisten työelämään siirtymisen haasteissa. Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, mikä nuoria Suomessa motivoi, mihin he ovat sitoutuneita, ja siitä miten nuorten aikuisten työelämään liittämät arvot vaikuttavat heidän henkilökohtaisiin valintoihinsa ja urapolkuihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Florencia Sortheix