O2H (Office To Human) – tilat kulttuuria tukemassa

Hanketiedot

Hankenumero
115199

Hakija
Vincit Oy

Toteuttaja
Vincit Oy

Lisätietoja
Johanna Pystynen
johanna.pystynen@vincit.fi

Toteutusaika
23.2.2015 - 30.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.3.2015
13 468 euroa

Kokonaiskustannukset
35 968 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2015

Tiivistelmä

Vincitin maaliskuussa 2015 päättyneen Utopia-hankkeen aikana tutkimme uuden ajan johtamiskäytäntöjä ja loimme organisaatioomme erilaisia tukimalleja, jotka kannustavat yksilöllisyyteen, itseohjautuvuuteen ja työn merkityksellisyyden kasvattamiseen. O2H-hankkeen myötä laajennamme tätä tutkimusteemaa tarkastelemalla, miten tulevaisuuden asiantuntijatyön kulttuuria voidaan tukea tilasuunnittelun avulla. Tavoitteena on luoda heinäkuuhun 2015 mennessä uuden ajan toimisto, jonka keskiöön nousee ihminen yksilöllisine unelmineen ja tavoitteineen. Samalla tutkimme, voiko tilasuunnittelun kautta tuottaa innovatiivisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä kannustaa ihmisiä ottamaan entistä enemmän omistajuutta omasta työstään ja työhyvinvoinnistaan.

Punaisena lankana kaikessa kulkee merkityksellinen työ ja ihmistietoinen liiketoiminta. Tämä toimii perusteena myös kehityshankkeen asiantuntijoina toimivien tahojen valinnalle. Tilan Taitureiden (nyk. KYLÄ Design) suunnittelijoiden tavoitteena on suunnitella onnellisia tiloja innovatiivisella tavalla, lähtien liikkeelle kulttuuria kartoittaen ja koko henkilöstö mukaan osallistaen. Framery Oy:n asiantuntijat puolestaan ovat human-centric-officen pioneereja Suomessa.

Hankkeen on tarkoitus toimia innostavana esimerkkinä suomalaisessa työelämässä siitä, miten kulttuuri ja tilat toisiinsa kytkemällä voidaan saada aikaan niin kokonaisvaltaista työhyvinvointia kuin liiketoiminnallistakin kannattavuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Pystynen

Tiedote

Uuden ajan toimistossa ajatuksille on tilaa

30.9.2015

Vincit Oy on luonut uuden ajan toimiston, jossa työntekijöiden
innovatiivisuudelle ja ajatustyölle on tilaa. Uudet tilat tukevat
projektityön tekemistä ja antavat mahdollisuuksia ihmistietoiselle
liiketoiminnalle.

Vincit Oy on toteuttanut kaksi hanketta, joiden avulla sekä
organisaatiota että työtiloja on muutettu merkittävästi.
Maaliskuussa 2015 päättyneen Utopia-hankkeen aikana tutkittiin
uuden ajan johtamiskäytäntöjä ja luotiin organisaatiolle erilaisia
tukimalleja, jotka kannustavat yksilöllisyyteen, itseohjautuvuuteen
ja työn merkityksellisyyden kasvattamiseen.

02H eli Office to Human-hanke laajensi tutkimusteemaa
tarkastelemalla, miten tulevaisuuden asiantuntijatyön kulttuuria
voidaan tukea tilasuunnittelun avulla.

Tilat muokkautuvat tarpeiden mukaan

Tilasuunnittelussa olivat mukana KYLÄ designin suunnittelijat.
O2H-hankkeen aikana Vincit sai kulttuuriaan tukevat ja
projektityöskentelyä edistävät, uuden ajan työtilat. Yhteiset
yleiset tilat mahdollistavat Vincitillä tärkeiden vapaamuotoisten
tapahtumien järjestämisen ja tukevat spontaaneja kohtaamisia ja
ajatustenvaihtoa inspiroivassa ympäristössä.

Työtilat puolestaan tukevat projektimuotoista työskentelyä. Tiimit
voivat työskennellä fyysisesti yhdessä ja muokata muunneltavia
tiloja aina kunkin projektin tarpeiden mukaan.

Erityisesti akustiset ratkaisut toivat lisäarvoa työn tekemiseen,
kun keskittymisrauha ja hiljaisuus olivat vaativaa ajatustyötä
tekeville vincitläisille tärkeä onnistumisen kriteeri
suunnitteluprojektissa.

Chatissa keskusteltiin hankkeen etenemisestäKYLÄN suunnittelijat viettivät aikaa yrityksen toimistolla ja he
tutustuivat Vincitin kulttuuriin, työarkeen ja henkilöstöön.
Vincitin työntekijät saivat tuoda esiin omia toiveitaan ja
ideoitaan niin keskustelujen kuin tilaan luodun fyysisen
inspiraatioseinän kautta, kuvia liimaten ja ajatuksiaan
kirjoittaen.

Alusta alkaen tärkeä kanava suunnittelijoiden ja vincitläisten
välillä oli Vincitin chat-työkalu, jossa keskusteltiin päivittäin
hankkeen etenemisestä. Merkittävin yhteisen suunnittelun areena
olivat henkilöstölle järjestetyt työpajat. Suunnittelijat
järjestivät yhteensä neljä työpajaa ja niihin osallistui 50
vincitläistä.

Työpajat järjestettiin silloin alkuperäisessä kunnossaan olevissa
uusissa tiloissa. Pajat kannustivat ideoimaan yhdessä eri aisteja
hyödyntämällä – tiloissa kierreltiin, fiilisteltiin, keskusteltiin
pareissa ja ryhmissä.

Hanketyö aloitettiin vuonna 2012 ja se päättyi vuonna 2015.

Työsuojelurahasto tuki hankkeita kehittämisavustuksella.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti

VINCIT OY O2H (Office to Human) – tilat kulttuuria tukemassa. 2015. Avaa