Oikeudenmukaiset työolosuhteet – Tarkastelun kohteena yhteistyöhankkeiden merkitys ITF-tarkastajien ja heidän yhteistyökumppaniensa välillä

Hanketiedot

Hankenumero
200029

Hakija
Sanna Saksela-Bergholm

Toteuttaja
Sanna Saksela-Bergholm

Lisätietoja
Sanna Saksela-Bergholm
sanna.saksela@helsinki.fi

Toteutusaika
16.4.2020 - 30.11.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
650 euroa

Kokonaiskustannukset
922 euroa

Tiivistelmä

SPLIN-tutkimushankkeen tavoitteena on tarkastella ja kehittää strategisia ja innovatiivisia käytäntöjä, jotka ovat välttämättömiä työlainsäädännön lakien seurannan parantamiseksi aloilla, joissa on lyhytaikaisia työsuhteita ja heikko seuranta. Pyrin tarkastelemaan ja tuomaan parannusehdotuksia liittyen:
1) toimeenpanomalleihin, joiden avulla ITF-tarkastajat ja pyrkivät ylläpitämään ja valvomaan työolostandardeja, sekä,
2) “kansainvälisten ammattiliittojen täytäntöönpanotoimiin” perustuen ammattiyhdistysliikkeiden rajat ylittävään yhteistyötoimintaan ja koordinointiin, joilla kehitetään ja toimeenpannaan työlainsäädäntöä ammattiyhdistyliikkeiden kanssa.
Esitelmä pohjautuu institutionaaliseen lähestymistapaan, ts. tässä esitelmässä tarkastelen miten merenkulunalan strategisia sääntelytoimenpiteitä sovelletaan ITF-tarkastajien ja heidän yhteistyöverkostonsa kanssa, jotta merenkulunalan työntekijöiden oikeudenmukaisia työolosuhteita voidaan toteuttaa. Tutkimuksen uutuusarvo on ns. parhaiden käytäntöjen todentamisessa ja kehittämisessä merenkulkualalla liittyen ITF-tarkastajien strategisiin toimenpiteisiin kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Lisäksi tarkoitus on kehittää yhteistyöstrategioita työlainsäädännön ja ns. sosiaalisten standardien toteutuksessa. Aineisto koostuu 21 haastattelusta, havainnoista sekä taustakirjallisuudesta, kuten säännöksistä Espanjasta, Puolasta ja Suomesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Saksela-Bergholm