Oikeuspsykiatrisen potilaan palvelujärjestelmä ja hoitopolku, ja näiden kehittäminen: potilaiden ja toimijoiden näkemykset

32nd European Congress of Psychiatry (EPA 2024), The European Psychiatric Association, 6.-9.4.2024 Budapest Unkari Osallistun kongressiin 7.-9.4.2024

Hanketiedot

Hankenumero
240036

Hakija
Riitta Askola

Toteuttaja
Riitta Askola

Lisätietoja
Riitta Askola
riitta.askola@welho.com

Toteutusaika
6.4.2024 - 9.4.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 180 euroa

Tulokset valmistuneet
16.4.2024

Tiivistelmä

Hakija osallistuu mielenterveysalan kongressiin 6.-9.4.2024 Budapestissa. Hakija pitää E-posteri-esityksen, joka sisältää suullisen esityksen ja jossa on mahdollisuus keskusteluun. Esitys perustuu hankkeen Oikeuspsykiatrisen potilaan palvelujärjestelmä ja hoitopolku, ja näiden kehittäminen: potilaiden ja toimijoiden näkemykset -suunnitelman julkaisemiseen tieteellisessä kongressissa. Kongressi antaa tutkijalle mahdollisuuden verkostoitumiseen oman ja lähitieteenalojen asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Askola

Tiedote

Oikeuspsykiatrisen potilaan palvelujärjestelmä ja hoitopolku, ja näiden kehittäminen

16.4.2024

Tiivistelmä

Esityksessä kuvattiin tutkimushankkeen ”Oikeuspsykiatrisen potilaan palvelujärjestelmä ja hoitopolku, ja näiden kehittäminen: potilaiden ja toimijoiden näkemykset” tavoitteet, vaiheet, menetelmät ja odotettu tutkimustulosten hyödynnettävyys. Keskeiset tulokset kuvaavat psykiatrian henkilökunnan väkivallan riskiarviointien osaamista, oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon laatua ja oikeuspsykiatrisen potilaan hoitoketjun kehittämistä. Tutkimus hyödyttää mielenterveyshoidon henkilöstön työturvallisuutta, potilasturvallisuutta, kehittää henkilöstön osaamista tunnistaa väkivaltariskipotilaita jo varhaisessa vaiheessa sekä tuo esiin myös oikeuspsykiatrisen potilaan äänen ja näkökulman hoidon laadun ja työturvallisuuden parantamiseen.

Tausta

Kyseessä oli korkeatasoinen kansainvälinen mielenterveysalan kongressi, 32nd European Congress on Psychiatry, johon osallistui 4000 osanottajaa yli 100 maasta paikan päällä Budapestissä sekä virtuaalisesti. Tilaisuuteen osallistumisen tavoitteena oli pitää E-posteri-esitys, joka sisältää suullisen esityksen ja jossa on mahdollisuus keskusteluun.

Aineisto

Esitellyn tutkimuksen tavoitteena on laadukkaan ja turvallisen psykiatrisen hoidon kehittäminen. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta, kyselytutkimusta validoiduilla mittarilomakkeilla, yksilö- ja ryhmähaastatteluja sekä delphimenetelmää. Tutkimus toteutetaan Suomen suurimpien sairaanhoitopiirien psykiatrian aikuisosastojen moniammatilliselle henkilökunnalle, sekä oikeuspsykiatristen sairaaloiden henkilökunnalle ja potilaille.

Tulokset ja johtopäätökset

Esityksessä kuvattiin tutkimushankkeen tausta, tarkoitus ja tavoitteet, sekä neljän tutkimusvaiheen toteutus. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista kehittää mielenterveyspotilaan palvelujärjestelmää niin, että kyetään parantamaan ns. riskipotilaan tunnistamista jo yleispsykiatrisella tasolla hoidon alkuvaiheessa, luomaan sisältöä ja osallisuutta hoidon aikana sekä kehittämään sairaalahoidon jälkeistä hoitoa ja potilaan siirtymistä pois oikeuspsykiatrisesta hoidosta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuuteen osallistumisen tavoite oli esittää oman tutkimuksen tuloksia ja verkostoitua. Tutkija sai tilaisuudessa uutta tietoa tutkimushankkeeseen liittyvistä teemoista. Tutkija sai tutkimushankkeeseen ja sen vaiheisiin liittyvää palautetta, ja kongressi antoi tutkijalle uusia kontakteja ja verkostoitumismahdollisuuksia oman ja lähitieteenalojen asiantuntijoiden kanssa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa